Newsletter UP nacházíte ve svých studijních e-mailových schránkách každé dva týdny. Přináší vám pravidelnou dávku informací o novinkách a událostech souvisejících s vašimi studijními a volnočasovými aktivitami na univerzitě. Díky Newsletteru UP se dozvíte o aktuálních provozně-organizačních záležitostech univerzity, nabídkách praxí či stáží, možnostech vzdělávání v bezplatných kurzech či o důležitých organizačních pokynech v nestandardních dobách (např. během pandemie covidu-19).

Stejně tak vás Newsletter UP informuje o zajímavých přednáškách a společensko-kulturních akcích pořádaných univerzitou nebo o možnostech zapojení se do společensky odpovědných aktivit či dobrovolnické pomoci.

Termíny rozesílání Newsletteru UP v roce 2021 (změna vyhrazena):
24. 11., 8. 12., 22. 12.

Termíny rozesílání Newsletteru UP v roce 2022 (změna vyhrazena):
12. 1. 2022, další termíny budou upřesněny