Kontakty

Kontaktní informace a údaje pro plátce

Název: Univerzita Palackého v Olomouci
Adresa: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, Česká republika
tel.: (+420) 585 631 111
Adresa elektronické podatelny: e-podatelna@upol.cz
IČ: 61989592
ID datové schránky: ffsj9ei

Obchodní jméno - název

Univerzita Palackého v Olomouci

61989592

Právní forma subjektu

Veřejná vysoká škola (režim existence dle zák. č. 111/1998 Sb.)

Adresa sídla – ulice

Křížkovského 511/8

Adresa sídla – místo

Olomouc

Adresa sídla – PSČ

771 47

Adresa sídla – stát

Česká republika

Telefonické spojení

585 631 111

Zkratka názvu organizace

UP

WWW adresa

www.upol.cz

Zápis v obchodním rejstříku

nezapisuje se (obnovena zákonem č. 35/1946 Sb.)

Adresa elektronické podatelny

e-podatelna@upol.cz

Adresa pro příjem elektronických faktur

faktury@upol.cz

ID datové schránky

ffsj9ei (UP má zřízenu JEDNU datovou schránku)

Bankovní spojení organizace

Kód banky

0100

Název banky

KB, a.s. pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc

Číslo účtu

19-1096330227/0100

Specifický symbol

-

DIČ

CZ61989592

mezinárodní bankovní číslo korunového účtu (IBAN)

CZ0901000000191096330227

číslo účtu vedeného v EUR

43-3855090287/0100

mezinárodní bankovní číslo eur účtu (IBAN)

CZ9801000000433855090287

SWIFT kód

KOMBCZPPXXX

Bankovní spojení organizace určené pro příjem příspěvků a dotací ze státního rozpočtu

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Název banky

ČNB, pob. Ostrava, Nádražní 4, 702 00

Název účtu

Dotace a příspěvky - MŠMT

Číslo účtu

94-1238811/0710

IBAN

CZ0607100000940001238811

Název účtu

Dotace MŠMT – operační programy

Číslo účtu

20095-1238811/0710

IBAN

CZ8907100200950001238811

Název účtu

Dotace a příspěvky - ostatní poskytovatelé

Číslo účtu

30090-1238811/0710

IBAN

CZ3507100300900001238811

Název účtu

Dotace a příspěvky – cizí měna EUR

Číslo účtu

34534-155811/0710

IBAN

CZ4607100345340000155811

Vyhledávání kontaktů

Organizační struktura