English version

Milé studentky, milí studenti,

 

i když je zima a zkouškové období, udála se za posledních 14 dní, které nás dělí od minulého newsletteru, spousta věcí. Kupříkladu druhou lednovou sobotu naše univerzita opět otevřela dveře zájemcům o studium. Několik tisíc mladých lidí zaplnilo univerzitní prostory, do ulic jsme vypravili i speciální autobusovou linku. Právě teď se také představujeme na veletrhu Gaudeamus v Praze.

 

Tomu, co se nejen v univerzitním světě děje nebo teprve dít bude, se věnuje i náš zpravodaj. Už tento pátek a sobotu se uskuteční druhé kolo prezidentských voleb. Rektor UP Martin Procházka vyzývá studenty, členy akademické obce i zaměstnance, aby i ve druhém kole využili svého občanského práva, nepromarnili příležitost ovlivnilt budoucí směřování naší země a šli volit. 

Blíží se Akademický týden UP

Byl čtvrtek 21. února 1946, když se rozezněly zvony olomouckých kostelů. Zvěstovaly, že byl přijat zákon o obnovení olomoucké univerzity a že se Olomouc opět stává univerzitním městem. To platí dodnes, proto si i letos toto výročí připomeneme – spolu s 450 lety od založení univerzity v Olomouci – během Akademického týdne UP. Ten začne stejně jako letní semestr 13. února a přinese řadu kulturních, vědeckých a společenských aktivit pro studenty a zaměstnance, ale i pro veřejnost.

Hned v pondělí ráno bude zahájena výzva Daruj krev s rektorem, dále se chystá Hospodský kvíz, výtvarný happening nebo AFOkino. Vrcholem týdne bude Reprezentační ples UP. Během víkendu potom budou mít studenti a zaměstnanci UP bezplatný vstup do Muzea umění Olomouc, Vlastivědného muzea Olomouc a Pevnosti poznání. Pro kompletní program navštivte akademickytyden.upol.cz.

Všeobecné zvyšování cen se nevyhne ani obědům v menze 

K nezbytné úpravě kalkulace provozních nákladů na výrobu jídel musí od 1. února 2023 přistoupit také Správa kolejí a menz Univerzity Palackého. Provozní náklady na jedno teplé jídlo se tak z dosavadních 60 korun zvýší na 80 Kč. Zaměstnanců univerzity se navýšení prakticky nedotkne, rozdíl za ně zvýšením příspěvku zaměstnavatele pokryjí jednotlivé součásti. Stravování studentů dotuje ministerstvo školství, vedení univerzity proto bude prostřednictvím České konference rektorů usilovat o navýšení tohoto příspěvku. Podrobnosti na webu SKM.

Na kolejích znovu ordinuje praktický lékař

V prostorách kolejí Univerzity Palackého v Olomouci se podařilo znovu otevřít ordinaci praktického lékaře, kterou mohou využít studenti při pobytu mimo své domovské bydliště. Ordinaci provozuje MOJE AMBULANCE, a. s., vždy ve středu a v pátek od 13:30 do 17:30 hodin, telefon 581 074 200. Dále je ve zdravotním středisku vysokoškolských kolejí J. L. Fischera (blok B, 1. n. p., samostatný vchod zvenku) k dispozici zubní ordinace, gynekologická ordinace a masáže.

Podpořte s rektorem dárcovství krve 

V uplynulém roce si studenti a zaměstnanci UP připsali v olomoucké fakultní nemocnici 906 odběrů krve, z toho bylo 125 prvodárců. Darují častěji studenti, nebo zaměstnanci? A jak si vůči sobě stojí jednotlivé fakulty? Podívejte se na infografiku na webu daruj.upol.cz a přidejte se letos mezi univerzitní dárce. Během Akademického týdne UP bude na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc probíhat výzva Daruj krev s rektorem. Jak se zapojit? Stačí nám napsat do 7. února na e-mail daruj@upol.cz. Všichni dárci v tomto týdnu se mohou těšit na malý dárek. Výzvu Daruj krev s rektorem a také dlouhodobou soutěž Vyhrň rukáv zahájí v pondělí ráno přímo na transfuzce rektor UP Martin Procházka a prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. 

Nový web mezinárodní spolupráce na UP

Aktivity a služby Úseku pro mezinárodní spolupráci UP představují nové webové stránky, které fungují v české a anglické verzi. Ta česká je určena především studentům a zaměstnancům UP, kteří mají zájem například o různé krátkodobé studijní pobyty, stáže a mobility v zahraničí, a slouží i jako informační a podpůrná platforma pro jednotlivé fakulty UP. Anglická verze má naopak za cíl poskytnout podporu a maximální množství informací zahraničním partnerům, studentům a návštěvníkům. Najdou tam informace o možnostech výměnných pobytů a stáží na UP, dozví se, kdo a jaké služby jim poskytne a jakou podporu jim při pobytu v Olomouci například nabídne Welcome Office. Prohlédněte si je na adrese international.upol.cz, více si můžete přečíst v článku Žurnálu UP

Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2022 

Napsali a vydali jste v minulém roce knihu? Gratulujeme! Pokud zároveň náleží do oblasti vědecké a odborné literatury a věnuje se společenským nebo lékařským vědám, případně vědám o živé či neživé přírodě, můžete získat Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2022. Uděluje ji Nadace Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, což je nejstarší existující česká nadace, založená 25. ledna 1904 architektem Josefem Hlávkou. Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) lze zasílat do 10. února 2023, adresu a podrobnosti najdete na webu nadace.

Série přednášek o pohybové aktivitě a veřejném zdraví 

Přednášky zaměřené na pohybovou aktivitu a veřejné zdraví připravila Fakulta tělesné kultury UP ve spolupráci s profesorem Michaelem Prattem, předním zahraničním odborníkem na tuto oblast z University of California San Diego, který je v Olomouci díky stipendiu Fulbright distinguished scholar. Přístupné jsou všem zájemcům, konají se v budově A fakulty tělesné kultury na Neředíně. Podrobnosti a termíny najdete v článku Žurnálu UP.

Černí Češi, dokument z produkce UP, bude v televizi 

Dobrá zpráva přišla z České televize. Do svého programu na březen zařadila i film Černí Češi, unikátní dokument zachycující neznámé osudy téměř šesti desítek namibijských dětí, které byly v 80. letech minulého století poslány na výchovu do socialistického Československa, aby se staly novou elitou tehdejšího režimu v Namibii. Snímek, který natočil Martin Müller, režisér a vedoucí Audiovizuální produkce UP, vznikl v koprodukci UP a ČT. Premiéru měl loni na AFO, vidělo ho publikum i na festivalech v Čadci a Jihlavě, odkud si přivezl několik cen. Česká televize odvysílá Černé Čechy na programu ČT2 ve dvou dnech (21. března v 21:30 a 22. března v 17:50).

Deadline se blíží: Do USA za studiem 

Chcete zkusit studovat v Americe? Máte šanci, ale už jen do 12 února! Stačí se přihlásit do výběrového řízení na semestrální studijní pobyt na partnerské instituci v rámci studijního programu UP, založeného před třiceti lety americkým filantropem a přítelem Univerzity Palackého Charlesem Merrillem. V akademickém roce 2023/2024 máte možnost studovat na těchto školách: Moravian University, Bethlehem, Pennsylvania a Coe College, Cedar Rapids, Iowa. Komu je program určen, jak v případě zájmu postupovat a další podrobnosti jsou na novém webu mezinárodní spolupráce.

Nový program studentských stáží v Izraeli

Nadační fond Neuron a Nadační fond IOCB Tech otevírají první ročník studentského stipendia Neuron & IOCB Tech Internships in Israel. V Izraeli budete moci pracovat na vlastním výzkumu a poznáte izraelský vědecký ekosystém se zaměřením na aplikovaný výzkum, komercializaci a transfer. Dvouměsíční stáž musí proběhnout v období od 1. května do 15. září, každý vybraný student získá 60 000 Kč na pokrytí cestovních nákladů, víz, ubytování a diet. Přihlášení je možné do 15. března 2023

Soutěž o nejlepší esej na téma managementu 

Zúčastněte se soutěže o nejlepší studentskou esej na téma Management budoucnosti aneb jak bude vypadat management za 10 let?, která se koná v rámci soutěže Manažer roku. Deadline je 30. června, výsledky soutěže budou vyhlášeny při slavnostním ceremoniálu 30. ročníku soutěže Manažer roku 14. září 2023. Podrobnější informace najdete na webu.

Nová vnitřní norma UP, týkající se studentů
  • Ochrana autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a databází na UP

    Vnitřní norma, účinná od 27. ledna 2023, se dotýká zaměstnanců UP a studentů UP – v případě zaměstnanců UP zejména zaměstnanců, kteří vytvářejí a evidují zaměstnanecká díla na UP, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců oprávněných jménem UP uzavírat licenční smlouvy k předmětům duševního vlastnictví chráněným autorským zákonem. Upravuje zejména obecné povinnosti zaměstnanců UP a studentů UP při zajišťování ochrany autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví, která jsou předmětem ochrany podle autorského zákona, zaměstnanecká a školní díla vytvářená na UP, povinnosti zaměstnanců UP při vytváření, evidenci a vykazování zaměstnaneckých děl na UP a povinnosti zaměstnanců UP v rámci procesu uzavírání licenčních smluv k předmětům duševního vlastnictví chráněným autorským zákonem na UP, včetně publikování v režimu tzv. Open Access.

Všechny normy a další metodické pokyny, příkazy, směrnice a rozhodnutí rektora, kvestora a děkanů najdete po přihlášení na files.upol.cz.

Víte, že...

Pro nejaktuálnější informace nezapomeňte sledovat
naše webové stránky a profily na sociálních sítích.