Harmonogram akademického roku

Akademický rok 2018/2019

Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn o další data.

Akademický rok 2018/2019

1. 9. 2018 – 31. 8. 2019

Zimní semestr v akademickém roce 2018/2019

1. 9. 2018 – 10. 2. 2019

Letní semestr v akademickém roce 2018/2019

11. 2. 2019 – 31. 8. 2019

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018

6. 9. 2018

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2018/2019

5. 9. 2019

Výuka v zimním semestru akademického roku 2018/2019 na LF a FZV

10. 9. 2018 – 4. 1. 2019

Výuka v zimním semestru akademického roku 2018/2019 na CMTF, FF, PřF, PdF, FTK a PF (13 výukových týdnů)

17. 9. 2018 – 16. 12. 2018

Výuka v letním semestru akademického roku 2018/2019 na LF

11. 2. 2019 – 31. 5. 2019

Výuka v letním semestru akademického roku 2018/2019 na FZV 11. 2. 2019 – 24. 5. 2019

Výuka v letním semestru akademického roku 2018/2019 na CMTF, FF, PřF, PdF, FTK a PF (13 výukových týdnů)

11. 2. 2019 – 12. 5. 2019

Rektorské volno

31. 12. 2018

Akademický týden UP

18. 2. 2019 – 24. 2. 2019

Sportovní dny UP

28. 9. 2018
15. 5. 2019 (rektorské volno)

Hlavní prázdniny

1. 7. 2019 – 31. 8. 2019

Dny otevřených dveří

7. 12. 2018
19. 1. 2019

Podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia 1. 10. 2018 – 30. 11. 2018
Podávání žádostí o přiznání zvláštního sociálního stipendia dle § 91 odst. 3 ZoVŠ (čl. 2 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UP) 8. 10. 2018 – 19. 11. 2018

Norma UP: Harmonogram akademického roku 2018/2019 a harmonogram zápisu předmětů do IS STAG v akademickém roce 2018/2019