Harmonogram akademického roku

Akademický rok 2017/2018

Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn o další data.

Akademický rok 2017/2018

1. 9. 2017–31. 8. 2018

Zimní semestr v akademickém roce 2017/2018

1. 9. 2017–11. 2. 2018

Letní semestr v akademickém roce 2017/2018

12. 2. 2018–31. 8. 2018

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2016/2017

4. 9. 2017

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018

6. 9. 2018

Výuka v zimním semestru akademického roku 2017/2018 na LF a FZV (15 výukových týdnů)

11. 9. 2017–5. 1. 2018

Výuka v zimním semestru akademického roku 2017/2018 na CMTF, FF, PřF, PdF, FTK a PF (13 výukových týdnů)

18. 9. 2017–17. 12. 2017

Výuka v letním semestru akademického roku 2017/2018 na LF a FZV (15 výukových týdnů)

12. 2. 2018–25. 5. 2018

Výuka v letním semestru akademického roku 2017/2018 na CMTF, FF, PřF, PdF, FTK a PF (13 výukových týdnů)

12. 2. 2018–13. 5. 2018

Rektorské volno

29. 12. 2017

Akademický týden UP

19. 2. 2018–25. 2. 2018

Sportovní dny UP

28. 9. 2017
9. 5. 2018 (rektorské volno)

Hlavní prázdniny

1. 7. 2018–31. 8. 2018

Den otevřených dveří

1. 12. 2017
20. 1. 2018

Podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia 2. 10. 2017–30. 11. 2017
Podávání žádostí o přiznání zvláštního sociálního stipendia dle § 91 odst. 3 ZoVŠ (čl. 2 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UP) 9. 10. 2017–20. 11. 2017

Norma UP: Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do IS STAG v akademickém roce 2017/2018