English version

Milé studentky, milí studenti,

 

toto vydání univerzitního newsletteru rozesíláme v předvečer Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Děje se tak v době, kdy nedaleko našich hranic probíhá válka nejen o suverenitu ukrajinského státu, ale také o hodnoty, na nichž je založeno současné demokratické zřízení v zemích Evropské unie a na celém světě. Ukazuje se, že ani dnes nejsou svoboda, demokracie a možnost svobodně a bezpečně studovat samozřejmostí.

Státní svátek si připomeneme ve čtvrtek v 11 hodin pietním aktem u Památníku bojovníků za svobodu a demokracii před právnickou fakultou a rovněž v pondělí 21. listopadu od 19 hodin v kostele Panny Marie Sněžné mší k uctění obětavosti a odvahy všech, kteří se postavili totalitě.

Den otevřených dveří UP: pozvěte známé nebo přijďte i vy sami

Téměř po třech letech v online prostředí se chystá klasický Den otevřených dveří. V pátek 2. prosince od 8 do 14 hodin své brány zájemcům otevře nejen všech osm fakult Univerzity Palackého, ale také koleje, menza, knihovna, UPoint i naše interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Speciální autobusová linka bude po celou dobu kyvadlově spojovat olomoucké hlavní nádraží a jednotlivé fakulty. Pozvěte proto do Olomouce všechny, kteří by podle vás měli rozšířit řady akademické obce UP, nebo se sami běžte podívat, jakou z asi 1 000 kombinací oborů byste třeba ještě mohli zkusit studovat. Bližší informace budou už brzy na univerzitnimesto.cz/dod a na stránkách fakult, zvát můžete i přes Facebook.

Interdisciplinární doktorandská konference už příští týden 

Příští čtvrtek a pátek, 24.–25. listopadu, budou patřit největší doktorandské události letošního roku. Na Konviktu totiž proběhne dlouho připravovaná Interdisciplinární doktorandská konference Univerzity Palackého, na niž jsou zváni nejen současní studující doktorských studijních programů, ale i ostatní zájemci o toto studium či o témata konferenčních příspěvků. Ve čtvrtek bude konference slavnostně zahájena, proběhnou úvodní přednášky a předání čestných uznání rektora. Den zakončí společenský večer. Pátek bude věnován příspěvkům doktorandek a doktorandů. Vystoupí celkem 21 studentů nejen z naší, ale i ostatních tuzemských univerzit. Podrobný program najdete na webu Doctoral SPace, v případě, že se na konferenci plánujete přijít podívat, zaregistrujte se prosím zde.

Co končí v univerzitních popelnicích? Přijďte se podívat na analýzu odpadu

Ačkoliv se počet košů na tříděný odpad v prostorách univerzity neustále zvyšuje, v těch na směsný odpad stále končí nejen dále nevyužitelné zbytky – není výjimkou v takovém koši najít PET lahev nebo plechovku. Na pozvání Udržitelné univerzity proto Institut cirkulární ekonomiky zanalyzuje přibližně 350 kg komunálního odpadu, roztřídí jej do kategorií, zváží jejich podíl a následně vypracuje analýzu, která odhalí slabá místa v nakládání s odpadem na UP. Třídit se bude v úterý 29. listopadu od 9 do 15 na nádvoří Zbrojnice – přijďte se podívat, co v univerzitních koších nejčastěji končí, a poslechnout si zajímavé informace od pracovníků institutu. Podrobněji v článku.

Chtěli byste dobrovolnické ambasadory na fakultách?

Dobrovolnické centrum UP se obrací na studenty a studentky UP s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká jeho činnosti a především uvažovaného zavedení ambasadorů na fakultách, kteří by zprostředkovávali kontakt mezi studenty a centrem a propagovali dobrovolnictví. Dotazník můžete do 27. listopadu vyplnit zde. 

Literární večer s anglickými knihami (nejen) pro děti

Anglická dětská literatura se nebojí nabízet velké příběhy a hluboká témata. Představit je i u nás, to je cílem literárního večera English Books for (not only) children, jenž se uskuteční ve středu 23. listopadu od 18:30 v prostorách Britského centra Knihovny UP v přízemí Zbrojnice. Těšte se nejen na četbu z knih a tematickou diskusi třeba k dílu Dr Seusse nebo Roalda Dahla – pořadatelé slibují také živou hudbu i umělecké performance. Více na webu Knihovny UP.

Kulatý stůl: Mezinárodní sankce v kontextu ruské agrese

K čemu slouží a jak se aplikují mezinárodní sankce? A jak působí na současné Rusko? Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL) při právnické fakultě pořádá kulatý stůl zaměřený na širokou veřejnost. Pozvaní experti posluchačům přiblíží, jaké místo mají sankce v mezinárodním právu a mezinárodních vztazích, jaké jsou podmínky pro jejich použití, jak jsou aplikovány v ČR, jaké dopady mohou na Rusko mít a jak zamezit jejich obcházení. Využijte šanci získat relevantní informace od odborníků – přijďte 25. listopadu v 16 hodin na PF UP. Vzhledem k omezené kapacitě učebny je nutná rezervace míst přes formulář.

Staňte se součástí Vysokoškolského sportovního centra VICTORIA

Věnujete se sportu na vrcholové úrovni? Máte české občanství a je vám maximálně 26 let? Měsíční stipendium a podporu při studiu a především v různých oblastech sportovního tréninku, jako je zátěžové testování, sportovní psychologie nebo fyzioterapeutická péče, mohou využívat sportovci z řad studentek a studentů UP, kteří se stanou členy Vysokoškolského sportovního centra Victoria. Podmínky i přihlášku najdete na webu, přihlášky do výběrového řízení se podávají do 22. listopadu.

Univerzita finišuje roadshow na Slovensku

Poslední slovenské krajské město – Nitra – bylo dobyto a roadshow pro zájemce o studium, jakou UP ještě neabsolvovala, je v cíli. Celková návštěvnost uchazečů v osmi slovenských městech přesáhla 25 tisíc. Zástupci naší univerzity včetně 23 ambasadorů urazili na cestách 3 000 km a pronesli 10 přednášek pro plné sály. Kde všude byli? Mrkněte na mapku na univerzitním FB!

Víte, že...

Pro nejaktuálnější informace nezapomeňte sledovat
naše webové stránky a profily na sociálních sítích.