English version

Milé studentky, milí studenti,

nacházíme se právě uprostřed týdne, v němž si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva a zároveň vrcholí oslavy 450 let olomoucké univerzity. Některé akce jsou za námi, jiné máme ještě před sebou – jejich přehled najdete na Žurnálu. Nezapomeňte, že páteční slavnostní koncert si můžete pustit na ČRo Vltava. Stále také můžete navštívit výstavy Chrám moudrosti a Symboly moudrosti a jejich doprovodný program.

CO SE DĚJE NA UP

Stručně z porady vedení UP

Na poslední poradě vedení ve středu 8. listopadu se hovořilo o draftu nového Statutu UP, který bude předložen děkanům a následně celé akademické obci k připomínkování. Také jsou známy výsledky Čestného uznání rektora autorům odborných knih v roce 2023. Přečtěte si celý souhrn (po přihlášení v Portálu UP), další pro vás připravíme zase za 14 dní. Podrobnější informace budou následně k dohledání v zápisech z porady vedení v UPShare, ale i v zápisech z jednání dalších orgánů, v normách a dokumentech UP i na dalších informačních platformách.

Před svátkem 17. 11. zavřou menzy a FreshUPy dřív

Zkrácenou provozní dobu budou mít ve čtvrtek 16. listopadu menzy a bistra FreshUP. Všechny menzy UP budou otevřeny pouze do 14:30, bistra do 16:00. Bistra v Holici a na třídě Svobody zavřou už ve 14:30.

V úterý 21. listopadu bude FreshUP v hlavní budově PřF (tř. 17 listopadu 12) otevřen jen do 13:00 z důvodu konání oslav 70 let fakulty.

V pátek 1. prosince bude na jeden den uzavřena menza Šmeralova z důvodu opravy podlah.

Ceny rektora: přihlásit můžete práci, článek i sportovní výkon

Pokud chcete zjistit, zda je vaše diplomová práce, odborný článek nebo sportovní výkon hodný dalšího ocenění, přihlaste je do soutěže o cenu rektora UP. Ocenění získají z rukou rektora Martina Procházky diplom a také finanční odměnu. Do soutěže je potřeba zaslat práci spolu s vyplněnou přihláškou, posudky a zhodnocením jejího přínosu. V případě sportovních cen je nutné za jednotlivce či kolektiv vyplnit návrhový list. Učinit tak můžete do 26. listopadu. Více najdete v článku Žurnálu UP, propozice a formuláře zde.

Přihlaste svůj projekt do soutěže o grant od rektora

Máte už rozjetý projekt, nebo zatím jen nápad, a hledáte, kde na to vzít? Zkuste se přihlásit do 15. ročníku studentské grantové soutěže na UP, kterou rektor univerzity vyhlašuje právě proto, aby realizace zajímavých projektů neztroskotala na nedostatku financí. Řešiteli studentského projektu mohou být studenti doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademičtí pracovníci UP. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem do 16. ledna 2024 do 16:00 hod. Podmínky soutěže, návod na přihlášení a informace o finančních limitech či prioritních tématech najdete na webu.

Knihovna UP nabízí knížky za 5 Kč a školení citací

V roce 2022 přibylo do fondu Knihovny UP přes 16 000 knihovních jednotek. A protože knihovny jsou sice místa kouzelná, ale ani tak nejsou nafukovací, je potřeba knihy také vyřazovat. Nabídku vybraných svazků za 5 Kč teď najdete na speciálním webu. V nabídce jsou obory jako česká literatura, dějiny, psychologie nebo právo, nechybí ani beletrie. Bližší informace a postup nákupu jsou na webu Knihovny UP.

Knihovna také zve na školení k citování a citačnímu manažeru Citace PRO Plus.

Poslední výzva: Cena Wernera von Siemense

Jen do konce listopadu můžete nominovat sebe nebo někoho jiného na Cenu Wernera von Siemense. Je určena studentům, pedagogům a vědcům technických, přírodovědeckých a medicínských oborů. Pokud nominovaný vyhraje, získává ten, kdo jej doporučil, 10 000 Kč. Finanční odměna je samozřejmě spojená i se samotnými oceněními: mezi letošní vítěze se rozdělí 1 000 000 korun. Přihlásit se nebo někoho nominovat můžete na webu ceny.

PŘEDNÁŠKY A BESEDY

DigiUP: Rizika umělé inteligence & fuckupy v digitálu

Kdy a proč umělá inteligence halucinuje? Jaká je úspěšnost odhalování plagiátů vytvořených pomocí AI? Jak lze naklonovat lidský hlas? A co etika? Na tyto a další otázky odpoví Kamil Kopecký z projektu E-bezpečí PdF UP při přednášce, která proběhne v pondělí 20. listopadu od 16 hodin v aule Pedagogické fakulty UP. Akce je součástí cyklu Kariérního centra UP DigiUP, zaměřeného na digitální marketing – přijďte i na jeho sedmou (IG a současné trendy) a osmou (Chyby nás posunuly dál aneb „fuckupy“ v digitálu) část.

Nálezy Ústavního soudu v oblasti zdravotnictví

Ve čtvrtek 23. listopadu se uskuteční přednáška soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy, který se bude věnovat nálezům Ústavního soudu v oblasti zdravotnictví. V přednášce, jež se uskuteční ve velké posluchárně Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP od 15 do 17 hodin, se někdejší prezident Soudcovské unie ČR zaměří na případy, v nichž rezonovala témata, jako jsou informovaný souhlas, participační práva, náhrady nemajetkové újmy a postupy „do not resuscitate“.

Právnická fakulta zve na setkání, diskuzi, přednášku a konferenci

Setkání s disidenty D. Kroupou a V. Pelikánem, kteří se podělí o své osobní příběhy a zkušenosti s bojem proti totalitě, se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu od 13:30 v budově B PF UP (učebna K.21). Podrobnosti včetně rezervace míst zde.

Diskuze s Ivem Telcem, vedoucím katedry soukromého práva a civilního procesu a Centra práva duševního vlastnictví PF UP, nazvaná DSA: nařízení o digitálních službách. Výhody nebo hrozby?, proběhne 21. listopadu od 17:00 v budově B PF UP (v učebně MS1). Podrobnosti včetně rezervace míst zde.

Přednáška Souhlas jako základ, kterou prosloví Hermine Hayes-Klein, expertka na informovaný souhlas a lidská práva na mezinárodní úrovni, se bude konat 27. listopadu od 17 hodin ve spolupráci s asociací APODAC (Asociace pro porodní domy a centra) u příležitosti Dne proti násilí na ženách. Podrobnosti včetně rezervace míst zde.

Konference Soudní přezkum aktů vydávaných v oblasti akademické samosprávy se uskuteční 4. prosince, fakulta ji pořádá spolu s Nejvyšším správním soudem. Pozornost bude věnována jednak aktům zasahujícím do právní sféry studentů vysokých škol, jednak též aktům činěným v rámci organizačních vztahů uvnitř akademické samosprávy a jejich představitelů, v rámci pracovněprávních vztahů a podobně. Podrobnosti najdete v tomto PDF.

POZVÁNKY

Komentovaná prohlídka oceněné budovy Envelopa Hub s architekty

Už jste si byli prohlédnout novou budovu Envelopa Hub, která před několika dny zvítězila v soutěži Podnikatelský projekt roku 2023? Slouží jako Centrum inovací a transferu technologií UP a její další komentovaná prohlídka se uskuteční v rámci festivalu Olomouc Design Days (do nich se zapojuje i UPoint se třemi kreativními workshopy). Sraz je v pondělí 20. listopadu v 16:00 ve foyer. Unikátní prostory vám kromě zástupců Vědeckotechnického parku UP představí také Ing. arch. Evžen Entner z architektonického ateliéru Alfaprojekt Olomouc, který stojí za návrhem celé budovy. Pro účast je nutné se zaregistrovat na webu VTP UP.

Výstava v Knihovně UP ukazuje univerzitu očima studentů U3V

Jak vidí naši univerzitu lidé, kteří se rozhodli si ve zralejším věku rozšířit své znalosti a dovednosti? Odpověď najdete až do konce roku v Knihovně UP ve Zbrojnici. Právě v její časopisecké studovně je totiž k vidění výstava Univerzita Palackého očima studentů Univerzity třetího věku. Zároveň můžete hlasovat o nejzdařilejší fotografii – stačí napsat číslo vybraného snímku na lístek a vhodit jej do připravené schránky. Vítěz či vítězka budou vyhlášeni na vernisáži výstavy, která se uskuteční 21. listopadu v 17 hodin za účasti proslulého fotodokumentaristy Jindřicha Štreita a prorektora UP Víta Zouhara.

Pusťte (si) vědu do obýváku s filmy z online platformy AFO

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc – AFO sice probíhá jen jeden týden v roce, festivalovou atmosféru si však můžete navodit kdykoli i u sebe doma! Na platformě Watch and Know najdete ke zhlédnutí několik světových dokumentů zaměřených na vědu a poznání. Nedávno sbírku obohatil např. vítězný film AFO58 Konstanta. Registrovaným divákům AFO zdarma nabízí výběr filmů, rozhovorů a dalšího obsahu protkaného láskou k vědě a filmu.

Prohlédněte si panelovou expozici o historii univerzity

Oslavte 450. výročí naší univerzity návštěvou panelové expozice, jež byla nedávno představena v Českém centru v New Yorku jako součást prezentace UP v USA. Výstava, která mapuje vzestup naší univerzity od jejích počátků až do současnosti, vznikla ve spolupráci s Vydavatelstvím UP, katedrou historie FF UP, oddělením marketingu RUP a Welcome Office. Nyní zaujímá místo v prostorách Úseku pro mezinárodní spolupráci a je volně přístupná všem zájemcům na adrese Vodární 6.

Zároveň si vás dovolujeme pozvat do Welcome Office, které už rok poskytuje podporu a služby mezinárodní komunitě UP. Přijďte se seznámit s týmem, který denně poskytuje služby zahraničním studentům, a spolu s oddělením řízení lidských zdrojů RUP také zaměstnancům univerzity.

NOVÉ NORMY

  • Postupy a metody zajišťování kvality na UP – novela č. 2
    Tato novela vnitřní normy UP, účinná od 15. listopadu 2023, je určena pro zaměstnance a studenty UP a upravuje vybrané indikátory týkající se oblasti vzdělávání a třetí role UP.

    Úplně všechny normy UP včetně těch neúčinných, rozdělené po součástech UP, s možností filtrace a vyhledávání v nich naleznou studenti a zaměstnanci UP po přihlášení na files.upol.cz.

SOUTĚŽ

Vyhrajte ledvinku upcyklovanou z univerzitních bannerů

Chcete nosit stylovou ledvinku, kterou jen tak někdo nemá? Staré bannery z univerzitních akcí, které už nemůžeme použít znovu, se pod rukama návrhářky Kattypop proměnily v módní doplněk pro Udržitelnou univerzitu. Vy jej můžete vyhrát, pokud nám do pondělí 20. listopadu pošlete na soutez@upol.cz správou odpověď na soutěžní otázku a následně se na vás usměje štěstí při losování. Pokud nevyhrajete, nezoufejte – od prosince najdete několik ledvinek v limitované edici v UPointu! Otázka dnes zní: Kolik prioritních oblastí řeší Strategie udržitelného rozvoje UP?

VÍTE, ŽE...

Sledujte také weby a sociální sítě!