English version

Milé studentky, milí studenti,

 

v pondělí začíná nejen letní semestr, ale také Akademický týden Univerzity Palackého. Během něj si každoročně připomínáme obnovení UP v roce 1946 a letos také 450 let od založení univerzity v Olomouci. Na obou webech najdete akce, které nás v tomto týdnu i celém roce čekají – rádi vás na nich uvidíme.

 

Další události a univerzitní novinky jsme vybrali do dnešního newsletteru. V něm mimo jiné zjistíte, jaká témata se aktuálně řeší na poradách vedení UP, jak dopadla analýza univerzitního odpadu nebo na jaké kurzy, přednášky nebo sportovní programy se můžete vydat.

Co se děje na UP: souhrn z porady vedení univerzity

Pro snazší přehled o aktuálním dění, plánech a procesech na UP budeme přinášet pravidelný přehled témat, probíraných na poradách vedení univerzity. Podrobnější informace jsou následně k dohledání v zápisech z porady vedení v UPShare, ale i v zápisech z jednání dalších orgánů, v normách a dokumentech UP i na dalších informačních platformách. Během posledních porad se vedení univerzity zabývalo aktualizací organizačního řádu, chystanými volbami do akademického senátu i metodikou mezinárodního hodnocení. Přečtěte si celý souhrn (nově po přihlášení v Portálu UP), další pro vás připravíme zase za 14 dní.

Výsledky analýzy univerzitního odpadu: polovinu by šlo vytřídit a využít

Více než 200 kg směsného komunálního odpadu z 8 fakult UP, CATRIN a rektorátu se objevilo koncem listopadu na nádvoří Zbrojnice. Díky Udržitelné univerzitě a zkušeným třídičům, jimž obsah univerzitních košů prošel pod rukama, se při jeho analýze ukázalo, že univerzita a její studenti a zaměstnanci mají v třídění velký prostor pro zlepšení. Správně by totiž 53 % ze zkoumaného vzorku mělo skončit v tříděném odpadu. Více si přečtěte v článku na webu, podrobné výsledky dle univerzitních součástí a druhů odpadu pak přináší výsledná zpráva v PDF. Jestli se vám nechce číst, můžete se podívat na video

Kurzy Centra podpory studentů se specifickými potřebami 

Zajímá vás, jak přistupovat ke spolužákům se zdravotním postižením nebo co se skrývá za pojmem inkluzivní univerzita? Centrum podpory studentů se specifickými potřebami připravilo krátké hodinové kurzy zaměřené na specifika jednotlivých druhů zdravotního postižení. Všechny kurzy, které jsou pro vás připraveny, jsou zcela zdarma. Více informací a možnosti pro přihlášení naleznete webu centra.

Panelová diskuse Americké křižovatky: Co hýbe dnešními USA? 

Jak se Američané sžívají se skutečností, že se jejich společnost stává čím dál různorodější? Co dělá z lidí Američany? Do jaké míry se aktuální kulturní spory, migrační tlaky a demografické změny odrážejí v literatuře, umění a populární kultuře? Jakou roli v těchto procesech hrají dezinformace? O klíčových křižovatkách, na kterých stojí dnešní USA, se bude diskutovat 20. února od 18 hodin v Americkém centru Olomouc na třídě Svobody 8.

Seminář Etika – opatření na konci života 

Právnická fakulta ve spolupráci s Nadačním fondem Petra Zoubka zve na seminář Etika – opatření na konci života. Jeho součástí bude přednáška JUDr. Barbory Steninlauf, MA, Ph.D., z Filosofického ústavu AV ČR na téma Autonomie pacienta a rozhodování o péči na konci života. Na přednášku, která se uskuteční 22. února od 15:00 v budově A právnické fakulty, poté naváže diskuse.

Vyhrňte si rukávy! Třetí ročník krvavého souboje fakult je tady

Zúčastněte se třetího ročníku akce Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve aneb Vyhrň rukáv! Přijďte darovat krev nebo krevní plazmu na kterémkoli odběrovém místě v republice od 13. února do 21. dubna 2023 a podpořte dobrou věc i mezifakultního soutěžního ducha. V souboji se totiž všechno točí kolem celkového objemu krve darované studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálního zastoupení dárců mezi studenty. Jak se zapojit? Podívejte se na daruj.upol.cz.

Studentské stáže v CERN nejsou jen pro fyziky 

Pojďte na stáž do CERNu, i když nejste ani trochu fyzici! Slavná Evropská organizace pro jaderný výzkum nabízí všem studentům krátkodobé i dlouhodobé stáže. Kromě technických stáží otevírá i doktorský studijní program, který je zaměřen zejména na aplikované přírodní a technické vědy, ale nezapomíná ani na popularizaci vědy. Studenti nejrůznějších oborů napříč fakultami UP pak mohou nalézt místo v „administrativním programu“ a podílet se tak na chodu CERNu. Všechny nabídky naleznete zde.

ASC UP nabízí sportovní programy nebo brigádu na léto 

Akademik sport centrum UP nabízí v letním semestru nový rozvrh volnočasového cvičení! Novinkou jsou např. rehabilitační lekce s posilovacími lany – SM systém a orientální tance. V nabídce jsou také další lekce oblíbeného indoorcyclingu. Začíná se 13. února, stačí se zaregistrovat a nabít si kredit na sportuj.upol.cz.

Léto se zdá ještě daleko, ale ASC UP už teď hledá zájemce o spolupráci na organizaci letních příměstských táborů „Léto dětí“ – táborové vedoucí (od 18 let), pomocné instruktory (od 16 let), trenéry, zdravotníky a skladníky... Více informací a dotazníky pro zájemce najdete na webu.

Kurz komercializace vědy a výzkumu

Vědeckotechnický park UP vypisuje pravidelný kurz celoživotního vzdělávání v oblasti ochrany a komercializace vědeckých výsledků v praxi. Zajímá vás, jak přistupovat k novým výsledkům s ohledem na budoucí uplatnění v praxi? Důraz je kladen především na praktické otázky ochrany duševního vlastnictví a možnosti následné komercializace. Přehledně je také zpracována oblast legislativy a norem na UP. Kurz proběhne 15. února, další informace a přihlášení naleznete na webu VTP UP

Víte, že...

Pro nejaktuálnější informace nezapomeňte sledovat
naše webové stránky a profily na sociálních sítích.