Newsletter UP nacházíte ve svých pracovních e-mailových schránkách každé dva týdny. Přináší vám pravidelnou dávku informací o novinkách a událostech souvisejících s vašimi pracovními a volnočasovými aktivitami na univerzitě. Díky Newsletteru UP se dozvíte o aktuálních provozně-organizačních a personálních záležitostech univerzity, novinkách v zaměstnaneckých benefitech, možnostech vzdělávání v bezplatných kurzech či o důležitých organizačních pokynech v nestandardních dobách (např. během pandemie covidu-19).

Stejně tak vás Newsletter UP informuje o zajímavých přednáškách a společensko-kulturních akcích pořádaných univerzitou či o možnostech zapojení se do společensky odpovědných aktivit či dobrovolnické pomoci.

Termíny rozesílání Newsletteru UP v roce 2021 (změna vyhrazena):
24. 11., 8. 12., 22. 12.

Termíny rozesílání Newsletteru UP v roce 2022 (změna vyhrazena):
12. 1. 2022, další termíny budou upřesněny


Pokud máte zájem informovat zaměstnankyně/zaměstnance UP o vašich aktivitách, které se jich dotýkají nebo jichž mohou být účastni, obraťte se prosím na e-mail komunikace@upol.cz. Mezním termínem pro zasílání informací, které byste rádi do Newsletteru UP zařadili, je vždy pondělí do 12:00 v týdnu, kdy je Newsletter UP rozesílán. Vaše texty mohou být pro potřeby newsletteru redakčně upraveny a pozměněny.