Milé kolegyně, milí kolegové,

v dnešním newsletteru naleznete tradiční rekapitulaci aktuálního režimu na UP (včetně informace o zařazení akademiků do prioritní skupiny v rámci očkování proti covidu-19) či informace k nové právní úpravě dovolených. Dočtete se také o nové tradici výročních přednášek na právnické fakultě, zahájené při příležitosti výročí 30 let od obnovení fakulty, a zapojit se můžete i do jednoho z výzkumů FF UP.

Rádi bychom na úvod také zrekapitoluvali dvě důležité informace týkající se nejužšího managementu univerzity:

  • volby rektora/rektorky UP – Akademický senát UP dnes na svém zasedání schválil konání, harmonogram a náležitosti voleb nového rektora/rektorky na období 2021–2025. Podrobnější informace vám zašleme v nejbližších dnech v samostatném e-mailu.
  • změny v úseku prorektorů – prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D., ukončil své působení jako prorektor pro organizaci a rozvoj, jeho roli bude nově zastupovat JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., z Právnické fakulty UP. Jako prorektor pro strategii vědy a výzkumu pak s přechodem do VŠ ústavu CATRIN skončil doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., jeho kompetence převzala prorektorka pro vědu a výzkum, prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Aktuální režim na UP
Do pátku 22. 1. platí na UP režim dle aktuálních vládních usnesení a opatření 5. stupně systému PES. Na základě prvotních informací ministra školství by v tomto módu měly VŠ setrvat i v týdnu od 25. ledna. Jakmile obdržíme oficiální podklady, budeme vás o tom informovat na „koronawebu“. Vedení UP vydalo minulý týden vyjádření, v němž apeluje na co největší využívání online formy zkoušení a nastiňuje, jak bude zřejmě vypadat začátek letního semestru. Relativní novinkou je také fakt, že akademici byli zařazeni do prioritní skupiny 1.B v rámci očkovací strategie proti covidu-19.
V případě jakýchkoliv vašich dotazů je vám i nadále k dispozici e-mail faq@upol.cz. Nejčastější dotazy a odpovědi na ně naleznete na upol.cz/covid-19/faq.
Current regime at UP
Until Friday, January 22, the 5th regime of the PES system and current government resolutions applies to the UP regime. Based on initial information from the Minister of Education, universities should remain in this mode also in the next week (starting from 25 January). As soon as we receive the official documents, we will inform you about it on the “coronaweb”. UP leadership also published a statement last week. It includes appeal to maximize the use of online forms of testing and outlines how the beginning of the summer semester will probably look like.
We have set up a special e-mail address for your questions at: faq@upol.cz. The list of frequently asked questions and answers can be found on upol.cz/en/covid-19/faq.

Nová právní úprava dovolené. Co to znamená pro zaměstnance UP?
Možná jste již zaregistrovali v médiích, že v lednu vstoupila v platnost nová právní úprava dovolené. Ta se nyní nepočítá ve dnech, ale v hodinách. Co to znamená pro zaměstnance UP?

Ve výsledku nedochází k žádným změnám, čerpání dovolené probíhá ve stejném režimu jako dosud, tzn. že nelze čerpat dovolenou po hodinách, ale nejméně v rozsahu poloviny směny. Nároky dovolené ve výši 6/8 týdnů se nemění, výměra dovolené je převedena do odpovídajícího počtu hodin, a to 240/320 hodin při úvazku 1,0.

Podrobnější informace si můžete přečíst v PDF dokumentu.

Právnická fakulta slaví 30 let od obnovení, chystá výroční přednášku
Děkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na první výroční přednášku. Fakulta tak u příležitosti 30. výročí svého obnovení zahajuje novou tradici přednášek svých absolventů určených akademické obci a širší veřejnosti.

První výroční přednášku pronese doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., (z katedry ústavního práva PF UP a předseda Akademického senátu PF UP) pod názvem Křižovatky a zákruty svobody projevu. Přednáška se uskuteční 4. února 2021 ve 14:00 online. Sledovat ji můžete živě prostřednictvím platformy Zoom nebo na Facebooku právnické fakulty.

Nakupte v e-shopu UPointu a vyzvedněte si objednávku „v okénku“
Aktuální situace a opatření odstartovala v obchodech a restauracích „dobu okénkovou“. A UPoint není v tomto ohledu výjimkou. Vždy v pondělí a ve středu od 12:00 do 15:00 si můžete v okénku univerzitního obchodu vyzvedávat po předchozí domluvě vaše objednávky z e-shopu. Podrobnosti na webu UPointu.

Co lidem brání ve využívání sdílených aut? To se snaží zjistit nejnovější průzkum katedry ekonomických a manažerských studií a katedry psychologie FF UP. A pomoct jim můžete i vy. Stačí, kdy splňujete následující podmínky: máte řidičský průkaz, pracujete a žijete ve stejném městě, autem najezdíte méně než 10 000 km za rok, máte vlastní či služební vůz, prozatím nevyužíváte sdílené automobily, nepotřebujete využívat automobil každý den.

Pokud byste měli chuť se do průzkumu zapojit prostřednictvím 30minutového online či živého rozhovoru, ozvěte se prosím dr. Ondřeji Kročilovi na e-mail: ondrej.krocil@upol.cz.

Zavzpomínejte na Noc vědců a pomozte organizátorům zpětnou vazbou
Pamatujete ještě na online Noc vědců v listopadu? Jak jste mohli zábavná vědecká videa sledovat až do prosince a jak to bylo všechno super? Pak prosím pomozte organizátorům se sběrem zpětné vazby od účastníků a vyplňte krátký dotazník, v němž můžete svou spokojenost (i nespokojenost) s programem vyjádřit. Děkujeme!

Víte, že...
  • ...na Univerzitě Palackého máme 5 nových profesorů? Jsou jimi epidemioložka Dagmar Horáková, matematik Karel Hron, ekolog Ivo Machar, germanista Karsten Rinas a neurolog Daniel Šaňák.
  • ...olomoučtí optici spojí síly s vědci ze Sorbonny i Dánska v rámci prestižního projektu zaměřeného na oblast negaussovské kvantové fyziky?
  • ...mobility s Velkou Británii budou na UP pokračovat i po brexitu?
  • ...na FTK otevírají unikátní studijní program pro vrcholové sportovce a na FZV kombinovaný studijní program Ochrana a podpora zdraví?

Pro nejaktuálnější informace nezapomeňte sledovat
naše webové stránky a profily na sociálních sítích.

facebook
instagram
twitter
youtube