Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vstoupili jsme do letního semestru, jehož druhý týden bude tradičně spjatý s akcemi Akademického týdne UP. Rektor v rámci něj ocení autory odborných knih a studenty nejlepších diplomových prací, inaugurováni budou noví děkani PF a FZV. Celý týden také můžete darovat krev v rámci univerzitní výzvy Daruj krev s rektorem. Přihlašovat se můžete do pátku (14. 2.).

Připomínáme také blížící se volby do Akademického senátu a deadline pro návrhy kandidátů, přečtěte si výzvu předsedy AS UP Jiřího Langera a zapojte se do voleb aktivně.

V souvislosti s narůstajícími dotazy studentů i zaměstnanců na možnosti pomoci Číně v rámci situace ohledně koronaviru UP doporučuje zájemcům připojit se k oficiální finanční sbírce Českého červeného kříže. UP navíc v minulých dnech pomohla také materiálně.

Na Žurnále online se můžete podívat, co vše se na univerzitě v uplynulých týdnech událo, níže pak vaší pozornosti doporučujeme tradiční informační servis. Dočtete se v něm mj. o nových elektronických cestovních příkazech, nabídce bezplatných kurzů, nové výzvě Nadačního fondu UP či blížících se kulturně-sportovních akcích.

Cestovní příkazy od 1. 3. pouze elektronicky
Upozorňujeme zaměstnance na to, že se blíží povinnost používat pouze elektronické cestovní příkazy dle normy Cestovní náhrady, a to od 1. 3. 2020 pro všechny součásti i zaměstnance UP. Účinnost tohoto opatření byla na žádosti fakult v loňském roce odložena a věříme, že toto období fakulty, součásti i zaměstnanci využili k seznámení se s novým systémem. Přístup k elektronickým cestovním příkazům naleznete po přihlášení v Portále UP na dlaždici Cestovní příkazy. Součástí systému jsou i školicí manuály.

Do této chvíle byly proškoleny všechny fakulty i součásti kromě rektorátu. Zde školení proběhne 24. 2. Informace o detailech školení se zaměstnanci dozví prostřednictvím svých vedoucích. V případě, že by vznikla potřeba školení oživit, kontaktujte Helpdesk CVT na e-mailu cvt@upol.cz.

Nezapomněli jste vyplnit dotazník pro zaměstnance?
Právě probíhajícího dotazníkového šetření mezi zaměstnanci se zúčastnilo již 300 zaměstnanců. Přidejte se k nim a řekněte nám svůj názor vyplněním krátkého anonymního dotazníku, který vám nezabere více než 5 minut. Vaše odpovědi budou poskytnuty vedení UP jako zpětná vazba pro tvorbu Strategického záměru na období 2021+. Dotazník je možné vyplnit do 29. 2. 2020 a naleznete jej zde, k dispozici je i v angličtině. Prosíme o rozšíření této informace mezi Vaše zahraniční kolegy. Zaměstnanci, kteří preferují papírovou formu, mohou vyplnit dotazník na sběrných místech. Děkujeme předem za váš čas a váš názor!
Nadační fond UP vyhlašuje 6. výzvu, podpoří nadějné studenty
Celkem 42 studentů částkou 3,7 milionů Kč již podpořil Nadační fond UP, aby mohli realizovat svůj vědecký projekt. Víte o studentech, kteří mají také vizi, motivaci, příležitost vycestovat do zahraničí a potřebují na svůj nápad získat peníze? Informujte je prosím o 6. výzvě v českém prostředí ojedinělého fondu, který podporuje Mgr. a PhD. studenty a jejich umělecké a výzkumné projekty s mezinárodním přesahem. Přihlašování probíhá online na webu NF UP v období od 10. 2. do 30. 3. 2020. V rámci aktuální výzvy bude přerozděleno celkem 600 000 Kč. Zájemci se mohou zúčastnit také společného setkání zájemců o podporu 17. 2. od 15:30 v Kariérním centru UP na Zbrojnici.
Nabídka bezplatných kurzů Centra podpory studentů se specifickými potřebami UP
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP vypsalo nabídku nepovinných profesních kurzů, které jsou realizovány v rámci vzdělávacího modulu „Další vzdělávání pracovníků UP“ a jsou pro zaměstnance zcela zdarma. Seznam kurzů, ve kterých jsou ještě volná místa, naleznete i s odkazy pro přihlášení na tomto odkaze. Přihlašování bude možné po 12. únoru. Po přihlášení na jednotlivé kurzy prosím vyčkejte na potvrzovací e-mail o zařazení do kurzu. Kapacita jednotlivých kurzů je limitována lektory jednotlivých kurzů.
Zaběhněte si zdarma DM Rodinný běh na Olomouckém půlmaratonu
V rámci našeho jedenáct let trvajícího partnerství s největším běžeckým podnikem na střední Moravě – Olomouckým půlmaratonem – bychom vám rádi nabídli tradičně 50 volných registrací (max. 2 registrace na zaměstnance) na DM Rodinný běh. V případě zájmu o volné registrace prosím pište na e-mail ondrej.martinek@upol.cz. Vzhledem k omezené kapacitě registrací jsme s to akreditaci zaslat prvním 25 přihlášeným zaměstnancům UP.
Beseda s Luďkem Niedermayerem o euru a Evropské unii
Katedra politologie a evropských studií FF UP si vás dovoluje pozvat na debatu s europoslancem Luďkem Niedermayerem. Tématem setkání bude euro a Evropská unie. Beseda se uskuteční 26. 2. 2020 od 14 hodin v aule Filozofické fakulty UP (Křížkovského 10). Podrobnější informace naleznete na Facebooku.

Pro nejaktuálnější informace nezapomeňte sledovat
naše webové stránky a profily na sociálních sítích.

facebook
instagram
twitter
youtube