English version

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,

první letní newsletter letošního roku je zároveň posledním před prázdninami. Hned v úvodu bychom proto rádi připomněli několik provozních informací, které se s letním obdobím na univerzitě pravidelně pojí. Po celý příští týden (od 4. do 10. 7.) budou uzavřeny všechny menzy a bistra a až do 11. září pak bude jejich otevírací doba upravena. Změna se nevyhne ani univerzitní knihovně (ve Zbrojnici i fakultních pobočkách), skriptárně nebo UPointu.

 

Ačkoliv výuka v zimním semestru začíná na většině fakult až 19. září, univerzitní život neutichá, proto se na náš i váš zpravodaj můžete těšit i v červenci a srpnu. Kdy to bude, najdete spolu s jeho archivem na této stránce. Teď už vás čeká letní přání rektora Martina Procházky, k němuž se rádi připojujeme.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

 

blíží se závěr akademického roku a začíná doba prázdnin a letních dovolených. Je to zároveň dobrá příležitost, abych vám poděkoval za práci, kterou jste během uplynulého období odváděli. Máme za sebou další náročnou etapu, která byla ovlivněna jak covidovou pandemií, tak i válečným konfliktem na Ukrajině. Jsem přesvědčený, že jsme ji všichni zvládli více než se ctí.

 

Před loňskými prázdninami jsem nám všem přál, abychom se v dalším akademickém roce mohli znovu potkávat tváří v tvář. Mám velkou radost, že se to podařilo díky vám všem, díky našemu společnému úsilí, pružným reakcím při neustále se měnících podmínkách, snaze nacházet řešení a také díky našemu odpovědnému přístupu ke všem opatřením.

 

Opravdovou hrdost jsem pak cítil ve chvílích, kdy jsme se jako univerzita semkli a zapojili se do pomoci válkou zasažené Ukrajině. Aktivity, které v tomto smyslu rozvíjelo naše dobrovolnické centrum, jednotlivé fakulty a další součásti UP, považuji za skvělý příklad toho, jak se naše univerzita dokáže ne pouze slovy, ale i činy přihlásit k demokratickým principům a humanitním ideálům tolik důležitým pro zachování rovnováhy v lidské společnosti.

 

Před námi je období letních prázdnin a dovolených, v němž bych vám rád popřál spoustu příjemně strávených chvil s vašimi blízkými. Užijte si slunečné dny a chvíle zaslouženého odpočinku. Zároveň na sebe při letních cestách dávejte pozor, abychom se nejpozději začátkem nového akademického roku opět v pořádku shledali.

 

Přeji vám všem krásné léto!

 

Martin Procházka

Nová vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů UP

V polovině června se vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů (OŘLZ) Univerzity Palackého stala Mgr. Markéta Šupplerová. Dosavadní metodička tohoto oddělení uspěla ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo 8 uchazeček a uchazečů. OŘLZ zajišťuje kompletní agendu pracovněprávních vztahů zaměstnanců RUP a univerzitních zařízení s výjimkou SKM a metodicky vede zaměstnance personálních oddělení na všech součástech UP. Stará se tak například o personální informační systém, zaměstnanecké benefity, hodnocení a školení zaměstnanců, výběrová řízení a mnoho dalšího. Oddělení také vede agendu ceny Evropské komise za implementaci strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky – HR Award, připravuje Plán rovných příležitostí (Gender Equality Plan) nebo se stará o různé projekty a programy (např. Horizon Europe).

Cena rektora pro dobrovolníky z řad studentů, absolventů a pracovníků UP

Dobré skutky u nás po zásluze netrestáme, ale naopak odměňujeme. Během několika posledních let, uplynulý rok nevyjímaje, se našel nespočet studentů, zaměstnanců i absolventů UP, kteří nezištně věnovali svůj čas druhým – teď je můžete navrhnout na Cenu rektora pro dobrovolníky. Online nominace jsou otevřené do 6. září, slavnostní předání cen se pak uskuteční na začátku příštího akademického roku.

Vaše staré mobily teď podpoří gorily

Co se skrývá ve vašem starém mobilu? Všechno asi neuhodneme, ale s jistotou bychom v něm našli vzácné kovy. Těch je na světě, jak název napovídá, nedostatek, a kvůli jejich těžbě jsou ničeny také africké pralesy, domov goril nížinných. Pomoci může důsledná recyklace – vhoďte proto starý mobil do sběrného tubusu, který nově najdete v průchodu Zbrojnice naproti Coffee Library. Díky projektu Mobily pro gorily nejen ušetříme zdroje, ale také přispějeme na vybavení strážců biosférické rezervace Dja v Kamerunu.

Nové číslo newsletteru Oddělení strategie a kvality UP

Mezi své čtení na léto můžete zařadit také nové číslo newsletteru Oddělení strategie a kvality UP. Jak bude vypadat nová koncepce společenské odpovědnosti? Jak hodnotit třetí roli naší univerzity? To jsou jen dvě oblasti, o nichž budete po jeho přečtení vědět více. Najdete v něm také porovnání podílu podaných přihlášek na české VŠ, novinky z mezinárodního hodnocení nebo odkaz na metodiku pro čerpání finančních prostředků z PROPOST. Přečíst si ho můžete zde.

Zapojte se do naší letní soutěže!

Je libo dárkový poukaz do Laser Manie v hodnotě 1 000 Kč, voucher na nákup v UPointu za 1 000 Kč, volné vstupenky do Pevnosti poznání či další věcné ceny? Stačí se zapojit do letní soutěže Oddělení komunikace UP a ve zkratce nám popsat váš nejpozitivnější zážitek z posledního akademického roku spojený s naší/vaší univerzitou.Ty nejoriginálnější a nejvtipnější příhody odměníme a případně anonymně zveřejníme na našich sítích. Tak hurá do toho! Své příspěvky posílejte až do 11. července na soutez@upol.cz.

Dotazník Grantové agentury ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) poskytuje na základní výzkum přes 4 miliardy korun ročně – každoročně podpoří stovky vědecký projektů z institucí napříč celou Českou republikou. Nyní se obrací primárně na pracovníky ve vědě a výzkumu s anonymním dotazníkem, jehož cílem je zlepšit služby agentury a zjistit názory na její činnost. Vyplnit jej můžete zde.

Víte, že...

Pro nejaktuálnější informace nezapomeňte sledovat
naše webové stránky a profily na sociálních sítích.