Odbory na UP

Na Univerzitě Palackého působí několik základních organizací Vysokoškolského odborového svazu. Posláním odborů je prosazovat a chránit mzdová a pracovní práva zaměstnanců a jejich životní podmínky.

 • V odborových organizacích se organizují zaměstnanci sami.
 • Odbory vyjednávají se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. Tento dokument zaručuje zaměstnancům výhody nad rámec platné legislativy, mimo jiné určuje výši mezd, výši odstupného, ale i další mzdová opatření, má vliv na tvorbu a čerpání sociálního fondu (např. pouze kolektivní smlouva může zajistit delší dovolenou, než nařizuje zákon).

Základní organizace VOS

Na Univerzitě Palackého působí několik základních organizací (ZO):

 • na Rektorátu UP:
  ZO VOS Rektorátu UP se sídlem Biskupské nám. 1, Olomouc, evid. č. 1599; zastoupená Ing. Simonou Sigmundovou (tel. linka 1066; simona.sigmundova@upol.cz)
 • na Filozofické fakultě:
  ZO VOS Filozofické fakulty se sídlem Křížkovského 10, Olomouc, evid. č. 1521; zastoupená Mgr. Ondřejem Kuřerou, Ph.D. (tel. linka 3463; ondrej.kucera@upol.cz)
 • na Lékařské fakultě UP:
  ZO OS ZSP Lékařské fakulty UP se sídlem Hněvotínská 3, Olomouc, evid. č. 22-0443-3805; zastoupená doc. MUDr. Světlanou Brychtovou, Ph.D. (tel. linka 9547; svetlana.brychtova@upol.cz)
 • na Přírodovědecké fakultě UP:
  ZO VOS Přírodovědecké fakulty UP se sídlem tř. 17. listopadu 12, Olomouc, evid. č. 1582; zastoupená RNDr. Milošem Fňukalem, Ph.D. (tel. linka 4504; milos.fnukal@upol.cz)
 • na Pedagogické fakultě UP:
  ZO VOS Pedagogické fakulty UP se sídlem Žižkovo nám. 5, Olomouc, evid. č. 1541; zastoupená Mgr. Pavlem Krákorou, Ph.D. (tel. linka 5404; pavel.krakora@upol.cz)
 • na Fakultě tělesné kultury UP:
  ZO VOS Fakulty tělesné kultury UP se sídlem tř. Míru 115, Olomouc, evid. č. 1590; zastoupená RNDr. Svatoplukem Horákem (tel. linka 6010; svatopluk.horak@upol.cz)
 • na Správě kolejí a menz UP:
  ZO VOS Správy kolejí a menz UP se sídlem Šmeralova 12, Olomouc, evid. č. 1581; zastoupená Annou Vodrážkovou (tel. linka 8021; anna.vodrazkova@upol.cz)

Zástupci základních organizací tvoří Koordinační odborovou radu UP (KOR UP) zastoupenou doc. Mgr. Pavlem Šaradínem, Ph.D.

Základní organizace VOS Rektorátu UP

Základní organizace vysokoškolského odborového svazu Rektorátu UP sdružuje a zastupuje zaměstnance tzv. centrálních jednotek UP. V současné době je to vlastně množina součástí UP, kterou kromě rektorátu tvoří univerzitní zařízení (vyjma Správy kolejí a menz UP).

Do naší odborové organizace se tak mohou přihlásit všichni ti, kteří pracují v KUP, VUP, ASC, na CVT, ve VTP nebo  PS, svým zájmem náš však rozhodně potěší i kolegové z fakult nebo z kolejí a menz. 

Kolektivní smlouva

Právní poradenství

Zaměstnancům je dále určena nonstop poradenská infolinka  pro otázky souvisejícími se zákoníkem práce, pracovním právem a bytovou problematikou, e-mail: poradenska.infolinka@service4c.com, non-stop tel.: 840 888 233, SMS: 604 193 115.