Zahraniční mobility

Mobility výzkumných pracovníků

Mobility výzkumných pracovníků (akademický a vědečtí) vč. studentů doktorského studia s pracovněprávním vztahem na UP

Erasmus +

Výzkumní pracovníci a studenti doktorského studijního programu (dále DSP), kteří mají pracovněprávní vztah na UP (úvazek nebo DPP/DPČ) mají možnost realizovat mobilitu Erasmus+ v kategorii Výuka nebo Školení. V případě výukových pobytů se musí jednat o akademického pracovníka nebo studenta DSP s pracovněprávním vztahem s UP. Výše úvazku nerozhoduje. Maximální délka výukového pobytu je 60 dnů, minimální 2 dny. Zájemci o výukový pobyt musí projít výběrovým řízením na vysílající katedře/fakultě. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci katedry/fakulty, musí být ale transparentní a spravedlivá. Přednost by měli mít uchazeči, kteří dosud neměli možnost absolvovat výukový pobyt v rámci programu Erasmus+.

Program Erasmus+ v kategorii Školení je určen všem zaměstnancům s pracovněprávním vztahem na UP. Výše úvazku nerozhoduje. Rovněž tito zaměstnanci musí být vybráni a nominováni vysílajícím pracovištěm.

Více informací k programu poskytne Zahraniční oddělení RUP.

Vládní stipendia AIA

Vládní stipendia na zahraniční mobilitu (studijní a výzkumné pobyty, letní jazykové kurzy) jsou určena studentům všech stupňů, včetně studentů DSP (bez podmínky pracovního úvazku na UP), post doktorandům a výzkumným pracovníkům UP. Přehled všech aktuálně vypsaných výběrových řízení zde. Výběrové řízení na základě kvót vypsaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (týká se lektorů čínštiny) je organizováno ZO RUP, které zajišťuje i odeslání nominace na MŠMT. Více informací zde.

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty (bez podmínky pracovního úvazku na UP) a výzkumné pracovníky. Více informací zde.

Fulbright

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA. O stipendia se uchází jednotlivci (studenti a výzkumní pracovníci) přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské akademické či jiné instituce. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži. Na Univerzitě Palackého působí jako koordinátor a kontaktní osoba programu profesor Jaroslav Miller, jaroslav.miller@upol.cz.

Mobility dalších pracovníků

V rámci programu Erasmus+ mohou absolvovat odbornou stáž/školení i neakademičtí pracovníci. Jedinou podmínkou je pracovněprávní vztah na UP. Cílem mobility může být studijní návštěva partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz, workshop a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení.  Zaměstnanci musí být vybráni/nominováni vysílajícím pracovištěm. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci vysílajícího pracoviště, musí být ale transparentní a spravedlivá. Přednost by měli mít uchazeči, kteří dosud neměli možnost absolvovat školení v rámci programu Erasmus+. Více informací zde.

Kontakt

Centrum zahraniční spolupráce UP
Křížkovského 8
779 00 Olomouc
e-mail: iro@upol.cz
telefon: 585 631 113
cfic.upol.cz

Centrum zahraniční spolupráce poskytuje informace o studijních pobytech či praktických stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také zaměstnance. Na centrální úrovni koordinuje program Erasmus+ a další mezinárodní programy (program štipendií MŠMT (AIA) atd.).  


Cestovní pojištění

Informace o cestovním pojištění pro zaměstnance a studenty UP a osoby vyslané na zahraniční cestu za Univerzitu Palackého.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)