English version

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,

rádi bychom vás přivítali v novém akademickém roce při čtení univerzitního newsletteru. Do něj pro vás opět vybíráme to, co by vám ze života univerzity nemělo uniknout, pozveme vás na kurzy, výstavy, akce nebo k účasti na výzkumech. Krátce se také ohlédneme za událostmi posledních dní.

UP v těchto dnech hostí České akademické hry, kterých se účastní 1650 sportovců. Na víkend se chystá Absolventský den UP a po celém univerzitním městě budou probíhat také Dny evropského dědictví, během nichž můžete navštívit i několik míst na univerzitě.

V úterý 19. září potom všichni společně oslavíme začátek nového semestru během MEET UPu. Přijďte na náplavku čili nábřeží Josefa Jařaba, kde budou koncerty, workshopy, křest univerzitního piva či prezentace studentských spolků.   

CO SE DĚJE NA UP

Stručně z porady vedení UP

Na poslední poradě vedení ve středu 30. 8. se hovořilo o přípravách jednání s městem a krajem či zřízení datových skladů. Se začátkem akademického roku se k jednacím stolům vrací další univerzitní orgány. Přečtěte si celý souhrn (po přihlášení v Portálu UP), další pro vás připravíme zase za 14 dní. Podrobnější informace budou následně k dohledání v zápisech z porady vedení v UPShare, ale i v zápisech z jednání dalších orgánů, v normách a dokumentech UP i na dalších informačních platformách.

Vyhlášení soutěže Čestné uznání rektora UP autorům odborných knih v roce 2023

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách, v případě vysokoškolského ústavu ředitel. Uzávěrka je 30. září 2023. Podrobnosti naleznete zde.

Nominujte studenty do seznamu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu

Hodnotitelé z řad studentek a studentů VŠ hrají významnou roli při posuzování studijních programů, a proto hledáme aktivní studentky a studenty, kteří by se rádi podíleli na práci Národního akreditačního úřadu. Pokud máte zájem, můžete aktivní studenty na tyto pozice nominovat do 29. září. Více najdete na webu.

DOTAZNÍKY A PRŮZKUMY

Sledování očí & výzkum hodnotových postojů: hledáme dobrovolníky  

Na 15 minut se posadíte do prostor kognitivní laboratoře filozofické fakulty. Výzkumníci z katedry sociologie budou zjišťovat vaše hodnotové postoje a zároveň sledovat pohyb vašich očí. Chtěli byste to zkusit? Autoři výzkumu hledají nevěřící občany ČR ve věku 18–65 let. Vyplňte dotazník, následně se domluvíte na sezení dle vašich časových možností.

Pomozte odhalit, proč si někdy nerozumíme 

Jakou roli hraje schopnost vyjadřovat a číst emoce při komunikaci mezi lidmi? Odpověď na tuto otázku se ve svém výzkumu snaží najít psychologové Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pro unikátní výzkum, v němž budou vědci pomocí moderních metod sledovat reakce a pocity dvojice lidí při rozhovoru, hledají dobrovolníky do věku 35 let. Podrobnosti a přihlášku najdete na webu projektu EMOACT, podívejte se taky na video, které vás průzkumem provede.

KURZY

Kurz pro vyučující: jak při odborné výuce rozvíjet u studentů také „soft skills“

Jak při výuce jakéhokoliv předmětu rozvíjet u studentů zároveň další dovednosti, jako jsou informační gramotnost, kreativita nebo týmová spolupráce? Vyučujícím všech zaměření s tím pomůže nový vzdělávací nástroj LOUIS. Seznamte se s ním v kurzu, který vznikl za spolupráce UP a Universität Duisburg-Essen v alianci Aurora. Podrobnosti najdete na webu Aurory, přihlásit se můžete přes Portál CŽV.

POZVÁNKY

Konzultace s fyzioterapeutem či vyšetření zraku

Tradiční Den zdraví pro všechny své zaměstnankyně a zaměstnance připravila univerzita opět na začátek akademického roku. Ve čtvrtek 14. září od 10 do 14 hodin mohou pracující ze všech součástí a fakult UP využít zdarma vyšetření či zdravotní konzultaci v prostorách Zbrojnice a Knihovny UP. Aktivity jsou bezplatné, na většinu z nich je však potřeba předchozí registrace na webu Dne zdraví.

Přineste nám nepotřebné věci, přijeďte na kole a vyzkoušejte nové jídlo

Do nového semestru udržitelně – tedy ohleduplně k životnímu prostředí, zdrojům i lidem kolem nás! Připojte se s univerzitou od 19. do 26. září se k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje, během nějž proběhne den bez aut nebo den s rozšířenou nabídkou bezmasých jídel v univerzitních menzách nebo bazar UP.
Na tento bazar budeme v týdnu od 11. do 18. září vybírat věci, oblečení či knihy, které už nepotřebujete, ale jsou stále v dobrém stavu a někomu ještě poslouží. Místa a časy, kam je nosit, najdete spolu s dalšími informacemi na webu Udržitelné univerzity. Bazar proběhne v prostoru kolejí jako součást MEET UPu 19. září.

Knihovna UP zve na výstavy, prohlídky i Noc literatury

V časopisecké studovně Zbrojnice můžete navštívit výstavu Právo a my s fotografiemi Jindřicha Štreita. Od 7. září pak bude v prostorách recepce na Zbrojnici k vidění výstava maleb s názvem Okamžiky, jejíž autorkou je Hana Kořánová, studentka UP. Knihovna UP také spoluorganizuje Noc literatury, která se koná ve středu 20. září od 17:00 hodin v Červeném kostele a v budově Českého rozhlasu. Zbrojnice i pobočky mají stále upravenou otevírací dobu, 9. a 10. září bude otevřeno v rámci Dnů evropského dědictví.

Nová univerzitní budova se zelenou fasádou se otevírá

V centru města se brzy otevřou dveře nové univerzitní budovy Envelopa Hub, která se stane sídlem Centra inovací a transferu technologií Univerzity Palackého v Olomouci. Akademická obec UP i veřejnost si může prohlédnout budovu i její zelenou fasádu s 18 000 kvetoucími rostlinami během dne otevřených dveří 22. září. Každou půlhodinu mezi 12. a 18. hodinou proběhne komentovaná prohlídka s průvodcem. 

NOVÉ NORMY

 • Sociální stipendia na UP na období září–prosinec 2023 
  Vnitřní norma UP, účinná od 4. září 2023, se dotýká zejména studentů všech fakult UP a pověřených zaměstnanců oddělení pro studium a konkretizuje výši sociálního stipendia na období září až prosinec 2023.
 • Ubytovací stipendia na UP na období říjen–prosinec 2023
  Vnitřní norma UP, účinná od 4. září 2023, se dotýká zejména studentů všech fakult UP a pověřených zaměstnanců oddělení pro studium a konkretizuje výši ubytovacího stipendia na období říjen až prosinec 2023.
 • Harmonogram akademického roku 2023/2024 a harmonogram zápisu předmětů do IS STAG v akademickém roce 2023/2024 – novela č. 3 
  Novela vnitřní normy UP, účinná od 4. září 2023, je určena zejména pro studenty UP, akademické pracovníky a další zaměstnance UP. Mění termín sportovního dne UP a rektorského volna, který nově bude dne 7. 5. 2024.
 • Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP – novela č. 1
  Novela vnitřní normy UP, účinná od 12. září 2023, je určena zejména zaměstnancům UP pracovně zařazeným na organizačních jednotkách, které vykonávají působnost v oblasti vědy a výzkumu, uchazečům v rámci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, členům habilitačních komisí a komisí pro řízení ke jmenování profesorem a dále členům Vědecké rady UP a vědeckých rad fakult UP. Předmětem novely je aktualizace doporučených kritérií pro hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče v rámci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

  Úplně všechny normy UP včetně těch neúčinných, rozdělené po součástech UP, s možností filtrace a vyhledávání v nich naleznou studenti a zaměstnanci UP po přihlášení na files.upol.cz.

SOUTĚŽ

Soutěžte s UPointem o akademický diář Každodenníček

Dnes jsme pro vás připravili soutěž o Každodenníček – jubilejní akademický diář s citáty a deníkovými zápisky Františka Palackého, který je k dostání v UPointu. Stačí, když nám do pondělí 11. září napíšete na soutez@upol.cz správnou odpověď na soutěžní otázku a zároveň se na vás usměje štěstí při losování. Otázka: Ve kterém městě letos proběhne slavnostní zahájení akademického roku všech vysokých škol v ČR? 

VÍTE, ŽE...

Sledujte také weby a sociální sítě!