English version

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,

 

i když je zima a zkouškové období, udála se za posledních 14 dní, které nás dělí od minulého newsletteru, spousta věcí. Kupříkladu druhou lednovou sobotu naše univerzita opět otevřela dveře zájemcům o studium. Několik tisíc mladých lidí zaplnilo univerzitní prostory, do ulic jsme vypravili i speciální autobusovou linku. Právě teď se také představujeme na veletrhu Gaudeamus v Praze.

 

Tomu, co se nejen v univerzitním světě děje nebo teprve dít bude, se věnuje i náš zpravodaj. Už tento pátek a sobotu se uskuteční druhé kolo prezidentských voleb. Rektor UP Martin Procházka vyzývá studenty, členy akademické obce i zaměstnance, aby i ve druhém kole využili svého občanského práva, nepromarnili příležitost ovlivnilt budoucí směřování naší země a šli volit. 

Blíží se Akademický týden UP

Byl čtvrtek 21. února 1946, když se rozezněly zvony olomouckých kostelů. Zvěstovaly, že byl přijat zákon o obnovení olomoucké univerzity a že se Olomouc opět stává univerzitním městem. To platí dodnes, proto si i letos toto výročí připomeneme – spolu s 450 lety od založení univerzity v Olomouci – během Akademického týdne UP. Ten začne stejně jako letní semestr 13. února a přinese řadu kulturních, vědeckých a společenských aktivit pro studenty a zaměstnance, ale i pro veřejnost.

Hned v pondělí ráno bude zahájena výzva Daruj krev s rektorem, dále se chystá Hospodský kvíz, výtvarný happening nebo AFOkino. Vrcholem týdne bude Reprezentační ples UP. Během víkendu potom budou mít studenti a zaměstnanci UP bezplatný vstup do Muzea umění Olomouc, Vlastivědného muzea Olomouc a Pevnosti poznání. Pro kompletní program navštivte akademickytyden.upol.cz.

Všeobecné zvyšování cen se nevyhne ani obědům v menze 

K nezbytné úpravě kalkulace provozních nákladů na výrobu jídel musí od 1. února 2023 přistoupit také Správa kolejí a menz Univerzity Palackého. Provozní náklady na jedno teplé jídlo se tak z dosavadních 60 korun zvýší na 80 Kč. Zaměstnanců univerzity se navýšení prakticky nedotkne, rozdíl za ně zvýšením příspěvku zaměstnavatele pokryjí jednotlivé součásti. Stravování studentů dotuje ministerstvo školství, vedení univerzity proto bude prostřednictvím České konference rektorů usilovat o navýšení tohoto příspěvku. Podrobnosti na webu SKM.

Na kolejích znovu ordinuje praktický lékař

V prostorách kolejí Univerzity Palackého v Olomouci se podařilo znovu otevřít ordinaci praktického lékaře, kterou mohou využít studenti při pobytu mimo své domovské bydliště. Ordinaci provozuje MOJE AMBULANCE, a. s., vždy ve středu a v pátek od 13:30 do 17:30 hodin, telefon 581 074 200. Dále je ve zdravotním středisku vysokoškolských kolejí J. L. Fischera (blok B, 1. n. p., samostatný vchod zvenku) k dispozici zubní ordinace, gynekologická ordinace a masáže.

Den otevřených dveří v Mateřské škole UP

Univerzitní MŠ pořádá 1. února Den otevřených dveří. Všechny současné i případné budoucí zájemce srdečně zve do svých prostor, které se nacházejí v areálu vysokoškolských kolejí J. V. Fischera. Zájemci se budou moci seznámit s vybavením MŠ i s jejím vzdělávacím programem a nabízenými aktivitami. Den otevřených dveří se uskuteční od 15:30 do 17:00 hodin. Více na ms.upol.cz.

Podpořte s rektorem dárcovství krve 

V uplynulém roce si studenti a zaměstnanci UP připsali v olomoucké fakultní nemocnici 906 odběrů krve, z toho bylo 125 prvodárců. Darují častěji studenti, nebo zaměstnanci? A jak si vůči sobě stojí jednotlivé fakulty? Podívejte se na infografiku na webu daruj.upol.cz a přidejte se letos mezi univerzitní dárce. Během Akademického týdne UP bude na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc probíhat výzva Daruj krev s rektorem. Jak se zapojit? Stačí nám napsat do 7. února na e-mail daruj@upol.cz. Všichni dárci v tomto týdnu se mohou těšit na malý dárek. Výzvu Daruj krev s rektorem a také dlouhodobou soutěž Vyhrň rukáv zahájí v pondělí ráno přímo na transfuzce rektor UP Martin Procházka a prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. 

Nový web mezinárodní spolupráce na UP

Aktivity a služby Úseku pro mezinárodní spolupráci UP představují nové webové stránky, které fungují v české a anglické verzi. Ta česká je určena především studentům a zaměstnancům UP, kteří mají zájem například o různé krátkodobé studijní pobyty, stáže a mobility v zahraničí, a slouží i jako informační a podpůrná platforma pro jednotlivé fakulty UP. Anglická verze má naopak za cíl poskytnout podporu a maximální množství informací zahraničním partnerům, studentům a návštěvníkům. Najdou tam informace o možnostech výměnných pobytů a stáží na UP, dozví se, kdo a jaké služby jim poskytne a jakou podporu jim při pobytu v Olomouci například nabídne Welcome Office. Prohlédněte si je na adrese international.upol.cz, více si můžete přečíst v článku Žurnálu UP

Přihlaste děti na Dětskou univerzitu Pevnosti poznání 

Studovat univerzitu v osmi letech? I to je na UP možné. Pevnost poznání totiž spustila registraci do Dětské univerzity, kam můžete přihlásit děti od 8 do 12 let. „Studium“ začíná 8. března slavnostní imatrikulací a končí získáním diplomu. Přednáší se ve středu v čase 15:00–16:30, děti díky prvotřídním přednáškám odborníků získají mimořádný rozhled v pestrých vědních oborech. Podrobnější informace i registrační formulář jsou na webu Pevnosti poznání.

Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2022 

Napsali a vydali jste v minulém roce knihu? Gratulujeme! Pokud zároveň náleží do oblasti vědecké a odborné literatury a věnuje se společenským nebo lékařským vědám, případně vědám o živé či neživé přírodě, můžete získat Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2022. Uděluje ji Nadace Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, což je nejstarší existující česká nadace, založená 25. ledna 1904 architektem Josefem Hlávkou. Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) lze zasílat do 10. února 2023, adresu a podrobnosti najdete na webu nadace.

Série přednášek o pohybové aktivitě a veřejném zdraví 

Přednášky zaměřené na pohybovou aktivitu a veřejné zdraví připravila Fakulta tělesné kultury UP ve spolupráci s profesorem Michaelem Prattem, předním zahraničním odborníkem na tuto oblast z University of California San Diego, který je v Olomouci díky stipendiu Fulbright distinguished scholar. Přístupné jsou všem zájemcům, konají se v budově A fakulty tělesné kultury na Neředíně. Podrobnosti a termíny najdete v článku Žurnálu UP.

Černí Češi, dokument z produkce UP, bude v televizi 

Dobrá zpráva přišla z České televize. Do svého programu na březen zařadila i film Černí Češi, unikátní dokument zachycující neznámé osudy téměř šesti desítek namibijských dětí, které byly v 80. letech minulého století poslány na výchovu do socialistického Československa, aby se staly novou elitou tehdejšího režimu v Namibii. Snímek, který natočil Martin Müller, režisér a vedoucí Audiovizuální produkce UP, vznikl v koprodukci UP a ČT. Premiéru měl loni na AFO, vidělo ho publikum i na festivalech v Čadci a Jihlavě, odkud si přivezl několik cen. Česká televize odvysílá Černé Čechy na programu ČT2 ve dvou dnech (21. března v 21:30 a 22. března v 17:50).

Nové normy na UP
  • Účtování zásob na Univerzitě Palackého v Olomouci

    Vnitřní norma, účinná od 16. ledna 2023, se dotýká především účetních, tajemníků a vedoucích zaměstnanců dotčených útvarů, pojednává o účtování a oceňování zásob na UP, nahrazuje neaktuální normu z roku 2002, mění se některé způsoby oceňování zásob a rozšiřuje se okruh zásob účtovaných způsobem A.

  • Vypracování Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2022 Vnitřní norma, účinná od 26. ledna 2023, se dotýká zaměstnanců UP, kteří vypracovávají Výroční zprávu o činnosti UP za rok 2022, prorektorů a kvestorky. Upravuje vypracování Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2022 a stanovuje Rámcovou osnovu Výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2022.
  • Ochrana autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a databází na UP

    Vnitřní norma, účinná od 27. ledna 2023, se dotýká zaměstnanců UP a studentů UP – v případě zaměstnanců UP zejména zaměstnanců, kteří vytvářejí a evidují zaměstnanecká díla na UP, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců oprávněných jménem UP uzavírat licenční smlouvy k předmětům duševního vlastnictví chráněným autorským zákonem. Upravuje zejména obecné povinnosti zaměstnanců UP a studentů UP při zajišťování ochrany autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví, která jsou předmětem ochrany podle autorského zákona, zaměstnanecká a školní díla vytvářená na UP, povinnosti zaměstnanců UP při vytváření, evidenci a vykazování zaměstnaneckých děl na UP a povinnosti zaměstnanců UP v rámci procesu uzavírání licenčních smluv k předmětům duševního vlastnictví chráněným autorským zákonem na UP, včetně publikování v režimu tzv. Open Access.

Všechny normy a další metodické pokyny, příkazy, směrnice a rozhodnutí rektora, kvestora a děkanů najdete po přihlášení na files.upol.cz.

Víte, že...

Pro nejaktuálnější informace nezapomeňte sledovat
naše webové stránky a profily na sociálních sítích.