English version

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,

vítejte u čtení posledního letošního Newsletteru UP. Rádi bychom vám popřáli úspěšné a klidné zakončení roku, během nějž jsme si společně připomínali 450 let od založení univerzity v Olomouci. Jak napovídá odpočítávání na stránce oslav, do přesného výročí dne, kdy císař Maxmilián II. udělil olomoucké koleji Tovaryšstva Ježíšova promoční práva, už zbývá jen jeden týden a jeden den.

 

I v roce 2024 vás bude univerzitním světem co 14 dní provázet náš zpravodaj. První vydání se ve vašich e-mailových schránkách objeví ve středu 10. ledna. Rozpis rozesílek i archiv newsletterů můžete najít na webu.

CO SE DĚJE NA UP

Stručně z porady vedení UP

Na poslední poradě vedení ve středu 6. prosince se hovořilo o zprávě o mezinárodním hodnocení vědy a výzkumu na UP. Zasedala také Vědecká rada UP. Přečtěte si celý souhrn (po přihlášení v Portálu UP), další pro vás připravíme začátkem roku 2024. Podrobnější informace budou následně k dohledání v zápisech z porady vedení v UPShare, ale i v zápisech z jednání dalších orgánů, v normách a dokumentech UP i na dalších informačních platformách.

Odneste si betlémské světlo a zhlédněte premiéru 450sekundového filmu o univerzitě

Na letošním adventním setkání rektora se zaměstnankyněmi a zaměstnanci na vás nečekají jen punče a drobné občerstvení od Správy kolejí a menz. Do programu odpoledne přibyla například premiéra studentského filmu o UP, který ji ukazuje v symbolických 450 sekundách. Také si budete moci odnést betlémské světlo nebo drobné dárky. Ve 14 hodin začne historicky první předávání Mimořádných ocenění pro neakademické pracovníky a pracovnice. Aktualizovaný program setkání najdete v univerzitním kalendáři.

Vánoční provozní doby 

Menzy a FreshUPy: Změněná provozní doba již od pondělí 18. prosince. Zavřeno bude od 22. prosince 2023 do 1. ledna 2024. Změny budou u některých míst platit až do začátku letního semestru. Více zde.

Knihovna UP: Od 18. prosince bude upravená provozní doba na Zbrojnici i pobočkách, přes vánoční svátky až do konce roku bude zavřeno. Využijte také možnosti půjčit si prezenční knihy domů! Více zde.

UPoint: Mimořádně bude otevřeno v sobotu 16. 12. od 10 do 16 hodin. Dárkové poukazy platné do konce roku 2023 bude možné uplatnit nejpozději v pátek 22. 12. 2023. Od 23. 12. 2023 do 7. 1. 2024 bude prodejna UPoint uzavřena.

Akademik sport centrum UP: Otevírací dobu posilovny a sauny Akademik Fitness i rozvrh sportovních lekcí v období 8. 1. – 9. 2. 2024 najdete na webu centra.

Skriptárna a tiskárna VUP: Knihy si můžete naposledy koupit 21. prosince, tiskárna bude v provozu do 19. prosince. Více zde.

POZVÁNKY

Reprezentační ples Univerzity Palackého 

Zaznačte si už teď do svých kalendářů datum Reprezentačního plesu UP, na který se můžete těšit v rámci Akademického týdne UP v pátek 23. února 2024 v prostorách hotelu NH Collection Congress Olomouc. K tanci a poslechu zahraje Moondance Orchestra Martina Kumžáka, dobře známý divákům televizní soutěže StarDance. Plesem nás provede moderátorka, herečka a zpěvačka Natálie Tichánková, členka činohry Moravského divadla Olomouc. Prodej vstupenek bude zahájen v lednu na smsticket.cz – sledujte prosím stránky prodejce a web ples.upol.cz.

Tři králové se zastaví i na univerzitě 

Tři králové se v pátek 5. ledna během své cesty na koních po Olomouci krátce zastaví i na Univerzitě Palackého – přijďte se s nimi potkat v 9:40 na nádvoří rektorátu (Křížkovského 8). Potom se koledníci vydají na koních do centra města k olomoucké radnici. Jak bude vypadat letošní tříkrálová sbírka, zjistíte na stránkách Charity

Na sdíleném kole můžete jezdit i v zimě

Díky spolupráci univerzity se společností Nextbike můžete využívat sdílená kola za výhodnějších podmínek po celý rok – i v zimě, kdy se dobré dodržovat pár pravidel pro bezpečnou jízdu. V Olomouci je aktuálně k zapůjčení 200 kol, které lze zaparkovat do více než 155 stanic, často v těsné blízkosti univerzitních budov. Využít sdílená kola mohou i zájemci o studium během dnů otevřených dveří UP, kdy je pro ně připravena bezplatná půlhodina jízdy po univerzitním městě.

NOVÉ NORMY

 
  • Statut Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc

    Tato vnitřní norma, účinná od 11. prosince 2023, je určena všem zaměstnancům podílejícím se na přípravě a realizaci Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc a s ním souvisejících akcí. Vymezuje účel a cíl festivalu a jeho organizační záležitosti, které jsou schematicky vyjádřeny též v organigramu, který tvoří přílohu č. 2; Organizační řád AFO, který tvoří přílohu č. 1, pak upravuje činnosti vykonávané příslušnými osobami a orgány v rámci přípravy a průběhu realizace AFO a s ním souvisejících akcí a řídící vazby mezi jednotlivými osobami a orgány.

  • Organizační zabezpečení výplat mezd v roce 2024 na UP

    Tato vnitřní norma, účinná od 14. prosince 2023, je určena pro všechny zaměstnance UP. Obsahuje pravidla pro zpracování podkladů pro výplatu mezd a harmonogram výplat mezd v roce 2024.


    Úplně všechny normy UP včetně těch neúčinných, rozdělené po součástech UP, s možností filtrace a vyhledávání v nich naleznou studenti a zaměstnanci UP po přihlášení na files.upol.cz.

SOUTĚŽ

Přihlaste se do soutěže pro ženy ve vědě

Podpořit vědkyně působící v ČR a uznat jejich důležitou práci je cílem talentového programu L'Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě. Vědkyně, které se chtějí přihlásit, musí splnit tato kritéria: věk do 40 let (včetně) a titul Ph.D. fyzikálních věd, formálních věd, technických věd a technologií, věd o živé přírodě a chemických věd. Letos bude mezi tři vědkyně rozdělena finanční odměna ve výši 600 000 Kč. Pravidla a podmínky jsou na prozenyvevede.cz. Uzávěrka přihlášek je 31. prosince.

VÍTE, ŽE...

Sledujte také weby a sociální sítě!