English version

„Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,

je pro mě velkým potěšením přivítat vás v novém akademickém roce. Rád bych vám na jeho začátku popřál hodně úspěchů při studiu i práci, spoustu energie pro plnění všech každodenních povinností a také velkou dávku nadšení a chuti stále objevovat, poznávat a učit se novým věcem. Přeji vám, ať na naší univerzitě zažíváte především radost ze zajímavých setkání s inspirativními lidmi, s nimiž pro vás bude příjemné a smysluplné trávit svůj čas,“ říká rektor UP Martin Procházka. Přečtete si celé přivítaní v novém akademickém roce, k němuž se rádi připojujeme.

CO SE DĚJE NA UP

Stručně z porady vedení UP

Na poslední poradě vedení ve středu 13. září se hovořilo o oslavách výročí 450 let UP v USA nebo vysoutěžených výhodných cenách elektřiny a plynu. Známo je také datum předvánočního punče s rektorem. Přečtěte si celý souhrn (po přihlášení v Portálu UP), další pro vás připravíme zase za 14 dní. Podrobnější informace budou následně k dohledání v zápisech z porady vedení v UPShare, ale i v zápisech z jednání dalších orgánů, v normách a dokumentech UP i na dalších informačních platformách.

Zapojte se do prvního Zaměstnaneckého dobrovolnického dne

Chtěli byste dobrovolničit, ale pořád jste se k tomu nějak nedostali? Vyzkoušet to můžete bez dalších starostí s organizací 20. října – na tento den připravila UP pro všechny své zaměstnance první Zaměstnanecký dobrovolnický den. Zaměřený bude na sázení stromů a údržbu zeleně v Olomouci a regionu. Další informace a registraci na dobrovolnické aktivity naleznete na webu (kapacita je omezená). Pokud se přihlásíte a aktivně se zúčastníte, bude vám na tento den uděleno rektorské volno.

Nový e-shop Vydavatelství UP: Pestrý výběr knih i e-knih a 10% sleva 

Chytré knihy, praktické knihy, poutavé knihy. Ty všechny najdete v množství větším než velkém na novém e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého. VUP shop přináší tematicky pestrou odbornou literaturu, populárně-naučné knihy, učebnice i skripta, a to jak z produkce VUP, tak z neustále se rozšiřující nabídky dalších vydavatelství. Vybírat můžete z tištěných knih, elektronických knih i titulů, které vám VUP vytiskne od jednoho kusu na objednávku. Zalovit můžete také v kolekci e-knih zdarma. Pro větší přehlednost si můžete knihy filtrovat podle tematické oblasti i dalších parametrů.

Zaměstnanci a studenti UP mají navíc při registraci a přihlášení přes univerzitní e-mail automaticky všechny ceny knih o 10 % nižší. Pokud byste rádi jednou měsíčně měli přehled o nejnovější produkci z olomouckého univerzitního podhoubí, můžete se přihlásit k odběru newsletteru VUP.

Nové materiály pro učitele či přehled mobilit: Aurora představuje novinky

Chtěli byste vyjet do zahraničí nebo využít výukové materiály nebo nástroje, které připravili experti z univerzit v alianci Aurora? Centrální web aliance je nyní aktualizovaný a přehlednější. Základní informace a kontakty k mobilitám akademiků, ostatních zaměstnanců i studentů najdete na této stránce. Nové výukové techniky, komplexní materiály a kurzy pro profesní rozvoj jsou k dispozici na stránce Podpora pro učitele. Sledovat můžete také český web Aurory na UP, kde nově najdete také aktuality v češtině.

KURZY

Naučte se, jak se dělá byznys, v podzimním bezplatném kurzu 

Chtěli byste začít podnikat? Máte nápad nebo touhu tvořit něco nového? Přihlaste se do 8týdenního programu, ve kterém získáte know-how, motivaci i kontakty. ICOK Akcelerátor je bezplatný, workshopy probíhají od 3. října vždy v úterý od 16 do 18 hodin. Přihlášku (do 26. září) i program najdete na webu Inovačního centra Olomouckého kraje, které kurz pořádá.

POZVÁNKY

Přijďte na hackathon vymyslet projekt a zlepšit život ve městě

Máte zajímavé nápady a chuť pracovat na nových projektech? Na hackathonu během 48 hodin dáte samostatně nebo v týmu dohromady projekt, který bude mít za cíl např. optimalizovat cyklotrasy v Olomouci nebo zefektivnit energetickou spotřebu UP. Využívat budete otevřená data a pomoc zkušených mentorů. Své řešení následně odprezentujete odborné porotě. Hackathon proběhne 20.–22. října, podrobnosti i registraci najdete na hackathon.upol.cz.

Speciální hospodský kvíz k Noci vědců 

Chcete poodhalit tajemství vědy ještě před Nocí vědců? Pak si nenechejte ujít speciál Hospodského kvízu, který proběhne v pondělí před Nocí vědců, tedy 2. října! Porovnejte své znalosti, otestujte důvtip ostatních hráčů a zjistěte, komu sedne téma tajemství nejlépe. Čekat na vás bude obvyklých 56 otázek v 5 kolech a hned na tři nejlepší čekají parádní ceny od Noci vědců a univerzity. Startovné na kvíz je 100 Kč / osoba. Přihlásit se na kvíz v Olomouci můžete na FB události.

NOVÉ NORMY

 • Jednací řád Vědecké rady UP – novela č. 3

  Tato novela vnitřního předpisu UP, která byla dne 19. září 2023 registrována MŠMT ČR, je určena členům Vědecké rady UP a zaměstnancům pracovně zařazeným na organizačních jednotkách, které vykonávají působnost v oblasti vědy, výzkumu, akreditací a schvalování studijních programů. Předmětem novely je odstranění nepřesností a optimalizace procesních pravidel v Jednacím řádu Vědecké rady UP.

 • Rektorské volno dne 20. října 2023

  Tato vnitřní norma UP, účinná od 21. září 2023, je určena zaměstnancům pracovně zařazeným na Rektorátu, v Centru výpočetní techniky, Knihovně, Vydavatelství, Institutu krále Sedžonga, Akademik sport centru, Vědeckotechnickém parku, Projektovém servisu, Správě kolejí a menz UP, Centru podpory studentů se specifickými potřebami UP, rektor tímto uděluje rektorské volno k aktivní účasti na dobrovolnických aktivitách v rámci Zaměstnaneckého dobrovolnického dne.

 • Řád o nakládání s majetkem UP – novela č. 2

  Tato novela vnitřní nomy UP, účinná od 21. září 2023, je určena všem zaměstnancům UP, především vedoucím zaměstnancům součástí UP. Uvedenou novelou dochází ke změnám v užívání a správě některých nemovitých věcí ve vlastnictví UP.

 • Provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací na UP v roce 2023

  Tato vnitřní norma UP, účinná od 26. září 2023, je určena především členům inventarizačních komisí (ÚIK, HIK, DIK) a osobám odpovědným za evidenci majetku UP a podílejícím se na jeho inventarizaci. Stanoví harmonogram a podmínky průběhu inventarizace na UP v roce 2023.


  Úplně všechny normy UP včetně těch neúčinných, rozdělené po součástech UP, s možností filtrace a vyhledávání v nich naleznou studenti a zaměstnanci UP po přihlášení na files.upol.cz.

SOUTĚŽ

Cena Wernera von Siemense

Publikovat výsledky své vědecké práce a ukázat je světu je v dnešním konkurenčním prostředí nesmírně důležité – a kdo tak nečiní, jako by skoro ani nebádal. Studentům, pedagogům a vědcům technických, přírodovědeckých a medicínských oborů s tím může pomoci Cena Wernera von Siemense. Pomozte rozšířit řady laureátů z UP a nominujte sebe nebo někoho jiného, a to do 30. listopadu. Pokud nominovaný vyhraje, získává ten, kdo jej doporučil, 10 000 Kč. Finanční odměna je samozřejmě spojená i se samotnými oceněními: mezi letošní vítěze se rozdělí 1 000 000 korun. Přihlásit se nebo někoho nominovat můžete na webu ceny

VÍTE, ŽE...

Sledujte také weby a sociální sítě!