English version

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,

 

v pondělí začíná nejen letní semestr, ale také Akademický týden Univerzity Palackého. Během něj si každoročně připomínáme obnovení UP v roce 1946 a letos také 450 let od založení univerzity v Olomouci. Na obou webech najdete akce, které nás v tomto týdnu i celém roce čekají – rádi vás na nich uvidíme.

 

Další události a univerzitní novinky jsme vybrali do dnešního newsletteru. V něm mimo jiné zjistíte, jaká témata se aktuálně řeší na poradách vedení UP, jak dopadla analýza univerzitního odpadu nebo na jaké kurzy, přednášky nebo sportovní programy se můžete vydat.

Aktuality pro zaměstnance univerzity nově v Portálu UP 

Zaměstnanecké aktuality se přesouvají z centrálního zaměstnaneckého webu i stránek jednotlivých fakult na Portál UP. Nově budou dostupné po přihlášení a zobrazí se personalizovaně, na jednom místě tak uvidíte vedle celouniverzitních zpráv relevantní aktuality z těch fakult či součástí, na nichž pracujete. Přesun aktualit je prvním drobným krokem k tomu, aby zaměstnanci univerzity nalezli veškeré pracovní informace, aktuality, oznámení, databáze, aplikace atd. na jediné platformě. Ostatního obsahu zaměstnaneckých webů se změna prozatím netýká. Podrobnější informace naleznete v této zprávě.

Co se děje na UP: souhrn z porady vedení univerzity

Pro snazší přehled o aktuálním dění, plánech a procesech na UP budeme přinášet pravidelný přehled témat, probíraných na poradách vedení univerzity. Podrobnější informace jsou následně k dohledání v zápisech z porady vedení v UPShare, ale i v zápisech z jednání dalších orgánů, v normách a dokumentech UP i na dalších informačních platformách. Během posledních porad se vedení univerzity zabývalo aktualizací organizačního řádu, chystanými volbami do akademického senátu i metodikou mezinárodního hodnocení. Přečtěte si celý souhrn (nově po přihlášení v Portálu UP), další pro vás připravíme zase za 14 dní.

E-mailový podpis oslav 450 let UP a loga ke stažení 

Naše univerzita v letošním roce oslavuje 450 let a první akce, které se k tomuto výročí vážou, už se spolu s Akademickým týdnem UP blíží. Abychom mohli šířit povědomí o oslavách do světa, je na webu 450.upol.cz ke stažení balíček s logem výročí v nejrůznějších formátech a také grafický manuál upravující jeho používání. Pokud byste si chtěli přidat logo oslav do e-mailového podpisu, připravilo Oddělení komunikace UP stránku, na níž si můžete nový podpis jednoduše vygenerovat. Takový podpis splňuje zásady jednotného vizuálního stylu UP a měl by se korektně zobrazit ve většině e-mailových klientů, i když naprostou jistotu není nikdy možné z technického hlediska zaručit.

Výsledky analýzy univerzitního odpadu: polovinu by šlo vytřídit a využít

Více než 200 kg směsného komunálního odpadu z 8 fakult UP, CATRIN a rektorátu se objevilo koncem listopadu na nádvoří Zbrojnice. Díky Udržitelné univerzitě a zkušeným třídičům, jimž obsah univerzitních košů prošel pod rukama, se při jeho analýze ukázalo, že univerzita a její studenti a zaměstnanci mají v třídění velký prostor pro zlepšení. Správně by totiž 53 % ze zkoumaného vzorku mělo skončit v tříděném odpadu. Více si přečtěte v článku na webu, podrobné výsledky dle univerzitních součástí a druhů odpadu pak přináší výsledná zpráva v PDF. Jestli se vám nechce číst, můžete se podívat na video

Kurzy Centra podpory studentů se specifickými potřebami 

Zajímá vás, jak přistupovat ke studentům se zdravotním postižením nebo co se skrývá za pojmem inkluzivní univerzita? Centrum podpory studentů se specifickými potřebami připravilo krátké hodinové kurzy zaměřené na specifika jednotlivých druhů zdravotního postižení. V průběhu letního semestru ak. roku 2022/2023 bude také probíhat pravidelný kurz českého znakového jazyka v rozsahu 20 hodin. Všechny kurzy, které jsou pro vás připraveny, jsou zcela zdarma. Více informací a možnosti pro přihlášení naleznete webu centra.

Panelová diskuse Americké křižovatky: Co hýbe dnešními USA? 

Jak se Američané sžívají se skutečností, že se jejich společnost stává čím dál různorodější? Co dělá z lidí Američany? Do jaké míry se aktuální kulturní spory, migrační tlaky a demografické změny odrážejí v literatuře, umění a populární kultuře? Jakou roli v těchto procesech hrají dezinformace? O klíčových křižovatkách, na kterých stojí dnešní USA, se bude diskutovat 20. února od 18 hodin v Americkém centru Olomouc na třídě Svobody 8.

Seminář Etika – opatření na konci života 

Právnická fakulta ve spolupráci s Nadačním fondem Petra Zoubka zve na seminář Etika – opatření na konci života. Jeho součástí bude přednáška JUDr. Barbory Steninlauf, MA, Ph.D., z Filosofického ústavu AV ČR na téma Autonomie pacienta a rozhodování o péči na konci života. Na přednášku, která se uskuteční 22. února od 15:00 v budově A právnické fakulty, poté naváže diskuse.

Vyhrňte si rukávy! Třetí ročník krvavého souboje fakult je tady

Zúčastněte se třetího ročníku akce Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve aneb Vyhrň rukáv! Přijďte darovat krev nebo krevní plazmu na kterémkoli odběrovém místě v republice od 13. února do 21. dubna 2023 a podpořte dobrou věc i mezifakultního soutěžního ducha. V souboji se totiž všechno točí kolem celkového objemu krve darované studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálního zastoupení dárců mezi studenty. Jak se zapojit? Podívejte se na daruj.upol.cz.

ASC nabízí sportovní programy nebo tábor pro děti 

Akademik sport centrum UP nabízí v letním semestru nový rozvrh volnočasového cvičení! Novinkou jsou např. rehabilitační lekce s posilovacími lany – SM systém a orientální tance. V nabídce jsou také další lekce oblíbeného indoorcyclingu. Začíná se 13. února, stačí se zaregistrovat a nabít si kredit na sportuj.upol.cz.

Pokud chcete pro děti ve věku 9–15 let o jarních prázdninách (27. února – 3. března) netradiční program, přihlaste je na příměstský tábor „Olomoucký survival“. Více na www.letodeti.cz.

Nechte studenty hodnotit písemné práce! Hledáme dobrovolníky pro test nového nástroje 

Velkou bolestí učitelů, a to zejména těch, co vedou kurzy s desítkami či stovkami účastníků, je opravování samostatných prací studentů. Na katedře psychologie FF UP právě vzniká nový systém, který učiteli umožní získat férová a dostatečně přesná hodnocení studentských prací bez hodin strávených jejich pročítáním. Kdo místo něj práce ohodnotí? Ti nejvíc motivovaní hodnotitelé – studenti sami. Nyní je potřeba otestovat, jak jsou s novým nástrojem spokojeni uživatelé. Pokud v letním semestru učíte velký kurz a měli byste chuť se do testování zapojit, podívejte se na web, kde najdete i kontakt na tvůrce.

Kurz komercializace vědy a výzkumu

Vědeckotechnický park UP vypisuje pravidelný kurz celoživotního vzdělávání v oblasti ochrany a komercializace vědeckých výsledků v praxi. Zajímá vás, jak přistupovat k novým výsledkům s ohledem na budoucí uplatnění v praxi? Důraz je kladen především na praktické otázky ochrany duševního vlastnictví a možnosti následné komercializace. Přehledně je také zpracována oblast legislativy a norem na UP. Kurz proběhne 15. února, další informace a přihlášení naleznete na webu VTP UP

Víte, že...

Pro nejaktuálnější informace nezapomeňte sledovat
naše webové stránky a profily na sociálních sítích.