Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítáme vás s prvním newsletterem roku 2020 a přejeme vám, ať v následujících dvanácti měsících dosáhnete svých cílů. Cíle a priority (nejen pro rok 2020) si vytyčil i rektor Jaroslav Miller. Jak uvádí ve svém nejnovějším příspěvku na blogu, přál by si, aby se UP zaměřila na otázky životního prostředí a vývoje klimatu, podporu občanské společnosti a rozvojovou pomoc. Příkladem takové pomoci je nově například ambiciózní vzdělávací projekt, který UP spustila v iráckém Erbílu.

Aktivity v Erbílu přitom nejsou jedinou výraznější novinkou zkraje nového roku. Prorektorka UP pro vědu a výzkum, prof. Jitka Ulrichová, se stala členkou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Na RCPTM získali prestižní evropský grant na výzkum v oblasti superkondezátorů. A své nové vize a plány představil Nadační fond UP. 

Ještě před Vánoci jste možná zaznamenali, že UP má tři nové profesory, že na FF UP ocenili významného anglistu – profesora Jaroslava Macháčka, že ministr zdravotnictví ocenil výzkumné aktivity prof. Jiřího Galla z LF UP a jeho výzkumného týmu a že Pevnost poznání představila nové logo ku příležitosti svého pětiletého výročí.

Následující informace newsletteru pak budou věnovány volbám do Akademického senátu UP, Dnům otevřených dveří, Reprezentačnímu plesu Univerzity Palackého či výzkumu společnosti Times Higher Education.

Na jaře se uskuteční volby do Akademického senátu
Akademický senát UP na svém zasedání dne 15. 11. 2019 rozhodl o vyhlášení nových senátních voleb na období 2020–2023. Při té příležitosti byla spuštena také webová stránka s podrobným harmonogramem a informacemi, které budou postupně doplňovány a aktualizovány. Samotné volby proběhnou ve dnech 20. 3. – 3. 4. 2020. Od 24. 2. do 5. 3. pak lze podávat návrhy kandidátů.
Průzkum Times Higher Education o reputaci univerzit
Prosíme všechny zaměstnance, kteří budou vybráni společností Times Higher Education, aby se vyplněním krátkého dotazníku zapojili do aktuálního sběru dat o reputaci univerzit pro mezinárodní žebříček THE. Dotazník bude rozesílán z emailové adresy TimesHigherEducation@surveys.elsevier.com. Děkujeme za váš čas a spolupráci. Univerzita Palackého v žebříčcích THE pravidelně boduje, na výsledky v posledních letech se můžete podívat na webových stránkách.
Protančete střevíce s Kapitánem Demo na Reprezentačním plesu UP
Vrcholem únorového akademického týdne se tradičně stane Reprezentační ples Univerzity Palackého, který se uskuteční 22. února v NH Olomouc Congress. Hlavní hvězdou se stane nespoutané alter ego hudebníka Jiřího Buriana s názvem Kapitán Demo.

Stejně jako v loňském roce Vám i letos nabízíme možnost přednostního zakoupení vstupenek. Vstupenky si můžete zakoupit osobně v kanceláři Konferenčního servisu UP (Biskupské nám. 1, 3. patro, kancelář 311), a to ve středu 22. ledna 2020 v čase od 14 do 16 hod (nejvýše však dvě vstupenky na osobu). Platba je možná kartou nebo v hotovosti, rezervace neprovádíme. Klasický online předprodej vstupenek pak bude zahájen 29. ledna na portálu smsticket.cz. Podrobnější informace o plese, cenách vstupenek i samotném prodeji najdete na webových stránkách plesu.

Univerzita Palackého se opět otevře zájemcům o studium
V sobotu 18. 1. se na univerzitě uskuteční druhý Den otevřených dveří tohoto akademického roku. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojíte do průběhu této akce a tisícovkám zájemců o studium zpříjemníte jejich pobyt v Olomouci. Podrobnější informace o průběhu Dne otevřených dveří si můžete přečíst na Žurnále, podrobný harmonogram pak najdete na stránkách studuj.upol.cz.
Doktorandi mají šanci dostat své vědecké objevy do praxe
Pokud v současnosti studujte na UP doktorát a tušíte, že vaše dosavadní bádání má komerční potenciál, možná vás bude lákat aktuální výzva Vědeckotechnického parku UP. V rámci projektu Proof of Concept nabízí možnost zúčastnit se 29.–30. 1. intenzivního praktického workshopu Mega hackathon, na jehož konci čeká šťastlivce finanční podpora projektu až do výše 1 000 000 Kč. Podrobnější informace o přihlašování i samotné akci naleznete na zaměstnaneckém webu.   

Pro nejaktuálnější informace nezapomeňte sledovat
naše webové stránky a profily na sociálních sítích.

facebook
instagram
twitter
youtube