O PS UP

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci je informačně poradenské centrum poskytující konzultace a asistenční služby zájemcům o podávání grantů a vyhledávání dotačních možností. Poskytujeme projektovou podporu napříč mezinárodními, národními i interními grantovými schématy. Informujeme, pořádáme semináře, nabízíme pomoc při přípravě projektů a jejich následné realizaci.

Osobně nás můžete navštívit na adrese Křížkovského 511/8, budova rektorátu, vchod D. 

Šíření informací

Plošné šíření informací

 • webové stránky Projektového servisu UP – zde jsou pravidelně zveřejňovány informace o aktuálních možnostech zapojení se do výzkumných a vzdělávacích projektů;
 • bulletin PROJEKTOVÝ SERVIS UP INFORMUJE – informace o novinkách, výzvách k předkládání projektů v souvislosti s možnostmi zapojení se do výzkumných a vzdělávacích programů. Je distribuován v elektronické podobě na všechna pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci a dalším zájemcům.
 • LinkedIn - sdílení informací o novinkách v oblasti projektového managementu, dotačních příležitostech, úspěšných vědecko-výzkumných projektech a další zajímavosti.

Adresné šíření informací

 • informační semináře k možnostem zapojení se do výzkumných a vzdělávacích národních i mezinárodních projektů;
 • tréninkové programy pod vedením profesionálního lektorského týmu s využitím nejmodernějších výukových metod – na přání realizujeme zakázkové kurzy k aktuálním tématům;
 • monitoring zájmových oblastí – na základě vyjádřeného zájmu, který je zanesen do databáze monitorovaných aktivit, jsou zájemci pravidelně informování o novinkách a možnostech v oblasti jejich zájmu.

Konzultace projektových záměrů

Zájemcům o zpracování projektů nabízíme možnost konzultovat své konkrétní projektové záměry s pracovníky PS UP formou osobních, telefonických či písemných konzultací.

Vyhledávání dotačních možností

Nabízíme vyhledávání možností financování konkrétních projektových záměrů prostřednictvím veřejných i neveřejných informačních databází, internetu, odborných periodik atd.

Zpracování projektových záměrů do formy přihlášek

 • pomoc s vypracováním projektových žádostí (konzultace projektového záměru, kompletní zpracování projektového záměru do přihlášky projektu, vyplnění přihlášky projektu v příslušných formulářích, programech apod., zpracování rozpočtu a ekonomických náležitostí projektu, zpracování studií, analýz, evaluace)
 • "vnitřní audit" předkládaných projektových žádostí – kontrola formální a věcné správnosti před podáním žádosti poskytovateli dotace, kontrola rozpočtu z hlediska souladu s podmínkami dotace a platných právních předpisů

Administrace a vedení projektů

Nabízíme administrativní a finanční vedení výzkumných i vzdělávacích projektů formou efektivního dotačního managementu. Naše služby v této oblasti zahrnují:

 • zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy;
 • dohled nad dodržováním podmínek poskytovatele dotace;
 • zajištění správného účetního a finančního vedení grantu;
 • průběžné konzultace k řízení projektu.

Řekli o nás


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)