Na této stránce ještě pracujeme...

INTERREG Česko - Polsko 2021-2027

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

INTERREG Slovensko - Česko 2021-2027

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

INTERREG VI-A Rakousko - Česko

V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Rakousko - Česko byla vyhlášena nová výzva k předkládání projektových návrhů s termínem podání do 30. září 2024, 14:00 hod.

Na základě zjištěných potřeb v programovém území byly stanoveny priority a specifické cíle, které budou v programu podporovány. Mezi prioritní oblasti patří:

  1. Výzkum a inovace
  2. Klima a životní prostředí
  3. Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
  4. Přeshraniční správa

Detailní popis prioritních os.

Zásadní je pak realizace a dopad projektových aktivit na programové území, tzn. přinášet prospěch obyvatelům daných území na obou stranách hranice.

Výše dotace může činit max 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Projektová žádost je podávána elektronicky prostřednictvím aplikace JEMS.

Další informace jsou dostupné na webu programu https://interreg.at-cz.eu/cz.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na spolupráci!

Mgr. Ondřej Němčák
 ondrej.nemcak@upol.cz
58 563 1441 | 736 501 763

 

Zdroj: Interreg AT - CZ

INTERREG Bavorsko - Česko (2021-2027)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Program spolupráce Sasko - Česko 2021-2027

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

INTERREG Central Europe 2021-2027

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

INTERREG DANUBE

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

INTERREG EUROPE

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

ESPON

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

URBACT IV

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)