TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Aktuální programy

Program SIGMA

Hlavním cílem Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA je podpora aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí. Naplňování hlavního cíle programu bude probíhat prostřednictvím pěti dílčích cílů.

  • DC1 – Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu
  • DC2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu
  • DC3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3)
  • DC4 – Mezinárodní spolupráce 
  • DC5 – Průřezová podpora

Doba trvání programu je stanovena na období od roku 2022 do roku 2029, tj. 8 let. Dobu trvání projektů určí parametry konkrétní veřejné soutěže a jejich ukončení nesmí překročit dobu trvání programu.

Program THÉTA 2

Cílem Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2 je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to jak přípravou inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, tak i tvorbou analýz pro rozhodování v energetice a zkvalitnění regulatorního rámce. Plnění tohoto cíle podpoří dosažení klimaticko-energetických cílů, k nimž se ČR zavázala.

  • Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu
  • Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost
  • Podprogram 3 – Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky

Doba financování programu je stanovena na období od roku 2024 do roku 2031, tj. 8 let. Dobu trvání projektů určí parametry konkrétní veřejné soutěže a jejich ukončení nesmí překročit dobu trvání programu.

Program TREND

Technologická agentura ČR (TAČR)

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dvanáctou veřejnou soutěž v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 „Technologičtí lídři” (dále jen „PP1”).

Předmětem dvanácté veřejné soutěže Programu TREND, PP1 je výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Soutěžní lhůta končí dne 14. 8. 2024.

Pro uchazeče 12. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 9. 7. 2024 od 10:00 hod. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu na YouTube (bez nutnosti instalace a přihlášení).

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner. Čestné prohlášení za UPOL bude zasláno.

Více informací k této veřejné soutěži na stránkách poskytovatele.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. V tomto případě:

Mgr. Eva Novosádová
eva.novosadova@upol.cz
58 563 1401 | 733 690 742

 

Zdroj: TA ČR

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)