TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Aktuální programy

Program SIGMA

Hlavním cílem Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA je podpora aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí. Naplňování hlavního cíle programu bude probíhat prostřednictvím pěti dílčích cílů.

 • DC1 – Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu
 • DC2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu
 • DC3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3)
 • DC4 – Mezinárodní spolupráce 
 • DC5 – Průřezová podpora

Doba trvání programu je stanovena na období od roku 2022 do roku 2029, tj. 8 let. Dobu trvání projektů určí parametry konkrétní veřejné soutěže a jejich ukončení nesmí překročit dobu trvání programu.

Program THÉTA 2

Cílem Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2 je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to jak přípravou inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, tak i tvorbou analýz pro rozhodování v energetice a zkvalitnění regulatorního rámce. Plnění tohoto cíle podpoří dosažení klimaticko-energetických cílů, k nimž se ČR zavázala.

 • Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu
 • Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost
 • Podprogram 3 – Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky

Doba financování programu je stanovena na období od roku 2024 do roku 2031, tj. 8 let. Dobu trvání projektů určí parametry konkrétní veřejné soutěže a jejich ukončení nesmí překročit dobu trvání programu.

Program TREND

Technologická agentura ČR (TAČR)

Začátkem března byla otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2024, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Technologická agentura ČR (TAČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu SIGMA.

Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 14. 5. 2024, 12:00 SEČ.

Témata výzvy (v originálním znění):

 • Sustainable advanced materials for energy 
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces 
 • High performance composites 
 • Functional materials 
 • Materials addressing environmental challenges 
 • Next generation materials for advanced electronics

Více informací na stránkách poskytovatele dotace.

Podklady pro zaslání datovou schránkou je potřeba zaslat na email ludmila.hrabakova@upol.cz minimálně den před uzávěrkou výzvy stanovenou TAČR, tedy do 13. 5. 2024.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na spolupráci! V tomto případě:

Mgr. Eva Novosádová
eva.novosadova@upol.cz
58 563 1401 | 733 690 742

 

Zdroj: TAČR

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy 2. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR.

Soutěžní lhůta končí 24. dubna 2024. Podklady k odeslání datovou schránkou je nutné poslat společně s košilkou či souhlasem vedení fakulty s podáním projektu na email: ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do 23. dubna 2024 do 12:00 hodin.

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner. Čestné prohlášení za UPOL bude zasláno.

Více informací na stránkách poskytovatele dotace.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na spolupráci! V tomto případě:

Mgr. Eva Novosádová
eva.novosadova@upol.cz
58 563 1401 | 733 690 742

 

Zdroj: TAČR

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)