Motivující pracovní prostředí je priorita, potvrdil dotazník. Univerzita spouští „férový web“

Středa 28. červen 2023, 13:16 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Reprezentativní vzorek 1 237 respondentů z řad pracujících na UP se v jarním průzkumu podělil o radosti i strasti svého působení na olomoucké univerzitě. Její vedení se nyní výsledky dotazníku zabývá. Souběžně oddělení řízení lidských zdrojů připravilo nový web pro snazší orientaci v personálních procesech. Rovné příležitosti, sociální bezpečí či slaďování rodinného a soukromého života jsou pak na UP zastřešeny pod značkou Férová univerzita.

Dotazník, šířený pod názvem „Chodíte rádi do práce?“, připravilo MPSV jako součást výzvy „Diverzitní a flexibilní pracovní kultura“. Zabýval se tím, jak se zaměstnancům daří sladit osobní a pracovní život, zda panuje důvěra mezi zaměstnanci a nadřízenými nebo jak se pracujícím vrací na univerzitu po rodičovské dovolené.

výsledků dotazníku je například patrný zájem o využívání flexibilních forem práce. Ačkoliv Univerzita Palackého nabízí hned tři možné formy, část zaměstnanců o nich nemá dostatečně povědomí. Dále vyšlo najevo, že většina zaměstnanců přesně neví, jak postupovat v případě, že se setká s diskriminací či znevýhodňováním na pracovišti, přestože UP má pro tyto situace zavedeny postupy. Posílen by měl být dle respondentů také mentoring pro nové zaměstnance a zaměstnankyně.

„Chtěli bychom zaměstnankyním a zaměstnancům ještě jednou velmi poděkovat za účast v tomto šetření, veškeré podněty bereme velmi vážně. Řadu problematických oblastí známe a řešíme dlouhodobě a budeme pokračovat v nastavování funkčních nástrojů k jejich vylepšení,“ uvedla vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů rektorátu UP Markéta Šupplerová.

Dotazník během března a dubna tohoto roku vyplnilo 1 029 řadových pracujících, 160 vedoucích pracovníků a pracovnic, 33 osob ze středního/vyššího managmentu a 15 zástupců a zástupkyň nejvyššího managmentu univerzity a fakult. Zhruba polovina odpovědí pocházela od akademiček a akademiků.

Z dotazníku také vyplývá, že jednou z klíčových oblastí, které je potřeba zlepšit, je důsledná informovanost zaměstnankyň a zaměstnanců nejen o jejich povinnostech, ale také o jejich právech a možnostech, které jim Univerzita Palackého jako zaměstnavatel poskytuje.

„Tady se ale neobejdeme bez podpory přímých vedoucích pracovníků a pracovnic. Pro jejich snazší orientaci v povinnostech vůči podřízeným spouštíme nový web oddělení řízení lidských zdrojů, kde přehledně shrnujeme maximum potřebných informací, návodů a pokynů,“ doplnila Šupplerová.

Web pro snazší orientaci v personálních procesech

Nový web oddělení řízení lidských zdrojů je aktuálně připraven zejména pro personalistky či personalisty a vedoucí pracovníky a pracovnice.

„Účelem stránek je poskytnout na jednom místě informace o personálních procesech a užitečných nástrojích pro práci se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Zcela nový je obsah určený vedoucím pracovnicím a pracovníkům, kteří mohou na stránkách čerpat informace o jednotlivých krocích spojených s pracovním cyklem zaměstnance, mají zde přístup k formulářům, normám a předpisům platným na UP a k metodickým pokynům,“ vyjmenovala Šupplerová s tím, že na webu brzy najdou podpůrné materiály k adaptačnímu procesu a orientaci na novém pracovišti také lidé nově nastupující na UP. Stávající zaměstnaní pak na stránkách naleznou informace o benefitech, možnostech vzdělávání či hodnocení.

„Tyto dvě části stránek jsou v aktuální chvíli ve výstavbě, zaměstnanci a nově nastupující mohou zatím využívat již existující zdroje, jako je Průvodce nového zaměstnance nebo web UP pro zaměstnance,“ doplnila.

Férová univerzita

S celou řadou výstupů šetření koresponduje také značka Férové univerzity, na jejímž novém webu najdou zaměstnankyně a zaměstnanci aktuálně například metodiku pro řešení šikany na pracovišti.

„Další manuály a metodiky k řešení nejen nežádoucího chování budou na web postupně doplňovány. Pracující, ale i studující na něm naleznou také informace k rovným příležitostem, sociálnímu bezpečí a ke slaďování rodinného a soukromého života pod hlavičkou Family friendly UP,“ přiblížila Veronika Fousková z oddělení řízení lidských zdrojů rektorátu. Na webu Férové univerzity návštěvníci najdou také informace o probíhajících i připravovaných akcích a v neposlední řadě i odkazy na zajímavé články a weby.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)