Nadační fond Univerzity Palackého

Věda přináší odpovědi na otázky týkající se života na naší planetě. Umění je univerzálním jazykem lidstva.

Podpora vědy, výzkumu a umělecko-tvůrčích činností a popularizace jejich výsledků je hlavním posláním univerzit ve společnosti. Univerzita Palackého v Olomouci se rozhodla, že bude systematicky podporovat vědu  a tvůrčí činnost mladých talentovaných a motivovaných vědců a kreativců.  V červnu 2015 proto založila v českých podmínkách ojedinělý Nadační fond.

Nadační fond podporuje mezinárodní projekty tuzemských a zahraničních studentů magisterských a doktorských studijních programů. Vychází z předpokladu, že zahraniční zkušenost a know-how z excelentních světových pracovišť pomůže k růstu celé univerzity. Chce  tím přispět k řešení civilizačních, technologických, zdravotních, sociálních či environmentálních problémů.

Bližší informace o aktivitách Nadačního fondu najdete na stránkách www.fond.upol.cz.