Ke stažení

Mobilní aplikace

UPlikace je elektronický průvodce studenta na Univerzitě Palackého. Obsahuje praktické informace, např. o ubytování a stravování nebo univerzitním e-mailu, návody na to, jak si vyřídit ISIC kartu, zaplatit validační známku, jak na online výuku a popis řešení některých situací, např. potvrzení o studiu, stipendia a další. UPlikaci si můžete stáhnout pro mobilní telefony s Androidem i pro iPhone.

Výroční zpráva

Časopis Žurnál UP

Brožury

Nabídka studia

Stáhněte si aktuální nabídku studijních programů všech osmi fakult UP pro akademický rok 2022/2023.

Brožura o Univerzitě Palackého

Dobré místo pro studium a život

Brožura Dobré místo pro studium a život je praktickým průvodcem po ubytovacích a stravovacích zařízeních na Univerzitě Palackého. Najdete v ní popis jednotlivých kolejí s ceníkem za ubytování a návod, jak si rezervovat místo na kolejích v Olomouci. Brožura také obsahuje seznam menz, ukázku jídelníčku a postup, podle kterého lze předplatit a objednávat jídlo v menze.

Příručka pro nové zaměstnance

Příručka Průvodce zaměstnance, kterou si na našich stránkách můžete stáhnout ve formátu PDF, je praktickým rádcem určeným především novým zaměstnancům UP. Obsahuje užitečné informace o jejím chodu, zařízeních a službách, ale také o právech a povinnostech nebo o zaměstnaneckých benefitech.

Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku

Publikace mapuje a analyzuje aktuální stav, strukturu a odvětví kulturních a kreativních průmyslů (data odpovídají stavu v roce 2016). Studie zahrnuje popis struktury a kvantitativních ukazatelů jednotlivých odvětví, jakými jsou počet aktivních subjektů, zaměstnanost, obrat a trendy perspektivního vývoje.

Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku (PDF)

Prezentace

Olomouc - univerzitní město

Základní prezentace s informacemi pro potenciální zájemce o studium. Informace o přihláškách, podmínkách studia, ale i o ubytování, stravování, kulturním vyžití nebo samotné Olomouci na jednom místě. 

Videa

Když se ohlédnu, vidím Olomouc

Palacký University in Facts & Figures

Animované logo UP

Univerzita Palackého | Olomouc | genius loci...

Logotypy a manuál jednotného vizuálního stylu

Na webových stránkách www.vizual.upol.cz si můžete stáhnout logotypy UP a jejích součástí v různých grafických formátech. Jsou zde také k dispozici šablony pro vytváření tiskovin, elektronických publikací, orientačního systému a propagačních materiálů. Na stránkách také najdete manuál jednotného vizuálního stylu UP - závazná pravidla pro užívání logotypu UP a dalších grafických prvků.

Tapety

Chcete si oživit plochu monitoru nebo displej tabletu či mobilu? Preferujete vektorovou grafiku, fotografie (Vojtěch Duda) nebo autorské kresby (Věra Kopková)? Vyberte si dle vašeho vkusu a stáhněte si originální univerzitní tapety.

Balíček všech tapet ke stažení (rar)

Tapety pro mobilní telefony

Tapety pro monitory


Balíček všech tapet ke stažení (rar)