Univerzita Palackého v Olomouci chce být férovou univerzitou, pro kterou jsou zásadní principy nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny bez rozdílu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, sociálního původu či majetkových poměrů. Univerzita Palackého se zavazuje k nulové toleranci nevyžádaného chování, kterým se rozumí jakákoliv forma obtěžování, diskriminace, agrese a šikany. V roce 2022 se univerzita podpisem rektora připojila k výzvě k ukončení genderově podmíněného násilí na vysokých školách, jejíž text naleznete zde.

Pod značkou Férové univerzity se konají vzdělávací semináře a workshopy, na webu Férové univerzity naleznete informace k rovným příležitostem, inkluzi, diverzitě, sociálnímu bezpečí a family friendly prostředí, které UP vytváří. Pro zjištění aktuálního stavu na Univerzitě Palackého pravidelně realizujeme ve spolupráci s externími partnery dotazníková šetření, na jejichž základě pak vznikají nová opatření. 

Rovné a férové prostředí se odráží i v komunikaci. Aby byla univerzita skutečně férová, musí promlouvat jazykem, který je nepředsudečný, nezraňující a inkluzivní. Všem, kteří se snaží užívat genderově senzitivní jazyk, pomůže metodika Jak na genderově senzitivní komunikaci v instituci, kterou vydalo Národní kontaktní centrum gender a věda Sociologického ústavu AV ČR v rámci setkávání Komunity pro změnu.

 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)