Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
PhDr. Rostislav Hladký, MBA
e-mail: dpo@upol.cz