Univerzita Palackého vyjadřuje maximální solidaritu a ochotu pomoci oblastem zasaženým živelní katastrofou. V prvních okamžicích po této tragické události kontaktovalo vedení Univerzity Palackého hejtmana Olomouckého kraje, aby jeho prostřednictvím nabídlo Jihomoravskému kraji pomoc, ať už dobrovolnickou či jinou. UP situaci v postižených oblastech průběžně monitoruje, na místě střídavě působí týmy složené z členů akademické obce, které zároveň tlumočí vedení univerzity aktuálně poptávanou formu pomoci.

Finanční pomoc doporučujeme realizovat prostřednictvím ověřených organizací Nadace Via, Diecézní charita Brno, Člověk v tísni nebo formou individuálních sbírek pod odkazem níže.

Studenti a zaměstnanci UP z postižené oblasti, kteří se ocitli v nouzi, se mohou obracet na Evu Blažkovou z Dobrovolnického centra UP, a to telefonicky 585 631 157 nebo e-mailem dobrovolnictvi@upol.cz. Vedení univerzity je připraveno zprostředkovat ubytování či jiný typ pomoci.