Vyhlášení nových výzev Interreg Slovensko - Česko

Sobota 30. září 2023, 7:07

V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko-Česko byly dne 29. 9. 2023 vyhlášeny nové výzvy k předkládání projektových návrhů s termínem podání do 31. 1. 2024.

Výzvy jsou vyhlášeny v následujících prioritních oblastech:

Vzdělávání - Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání rozvíjením dostupné infrastruktury včetně posilování odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu - zaměření na výměnu vědomostí, zkušeností, odborných poznatků a dobré praxe mezi vzdělávacími institucemi na všech stupních vzdělávání od premimárního až po vysoké školství. 

Životní prostředí - Biodiverzita - zaměření na posílení ochrany a zachování přírody, biodiverzity a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech a snížení všech forem znečištění. 

Programová oblast zahrnuje 3 slovenské (Trnavský kraj, Trenčianský kraj a Žilinský kraj) a 3 české (Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj) NUTS3 regiony. Jednotlivé aktivity je možné realizovat i mimo programovou oblast, ale pouze za předpokladu, že mají pozitivní dopad na programovou oblast.

Maximální míra financování ze zdrojů EU je 80 %. Čeští žadatelé si mohu následně požádat o dotaci ze státního rozpočtu, která v případě veřejných vysokých škol činí dalších 10 %.

Žádosti se podávají výhradně online přes monitorovací systém ITMS2014+.

Bližší informace jsou dostupné v rámci jednotlivých výzev na webu programu.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na spolupráci.

 

Zdroj: www.sk-cz.eu 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)