Výběrové řízení na hodnotitele OP JAK se zaměřením na psychologii

Středa 26. červen 2024, 6:49

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na potřebu doplnění Databáze hodnotitelů Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce o pozici externího hodnotitele OP JAK pro hodnocení žádostí o podporu:

  • priority 1 Výzkum a vývoj se zaměřením na psychologii

Hlavními tématy priority 1 jsou posílení strategické inteligence a kompetencí pro řízení politiky VaVaI a podpory inovačních ekosystémů na národní a regionální úrovni, posílení internacionalizace a rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací, posílení špičkových výzkumných týmů, posílení spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, posílení aplikovatelnosti výsledků VaVaI a posílení klíčové infrastruktury potřebné pro špičkový výzkum.

Výběrové řízení je vyhlášeno pro uchazeče, kteří splňují minimálně 3 roky aktivní prokazatelné praxe či zkušeností v tematickém oboru

Žádosti o status hodnotitele si mohou zájemci podávat přes systém IS KP21+ na adrese iskp21.mssf.cz v modulu Hodnotitel IS KP21+ nejpozději do 19. 7. 2024.

Více informací na stránkách Operačního programu Jan Amos Komenský.


Zdroj: OP JAK

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)