Program THÉTA 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Čtvrtek 14. září 2023, 13:06

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 13. září 2023 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2 (dále jen „veřejná soutěž”).

Veřejná soutěž programu THÉTA 2 je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, a také dlouhodobé technologické perspektivy.

  • Podprogram 1 - Výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
  • Podprogram 2 - Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2)
  • Podprogram 3 - Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky (PP3)

Soutěžní lhůta končí dnem 27. října 2023. Potvrzení podání elektronického návrhu projektu dodejte na: ludmila.hrabakova@upol.cz do 25. října 2023 do 12.00 hodin.

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účetludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

Čestné prohlášení za UPOL bude zasláno.

Podrobné informace a dokumentace k 1. veřejné soutěži.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. V tomto případě:

Mgr. Eva Novosádová
eva.novosadova@upol.cz
58 563 1401 | 733 690 742

 

Zdroj: TA ČR

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)