Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 9.4.2019 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení GOIDA VOLODYMYR IHOROVIČ, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL56695/9410-2019 uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 9.4.2019, oznámení bude sňato dne 24.4.2019

Oznámení ze dne 12.4.2019 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ADAMOVSKÝ PAVEL, osobní číslo R16017, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. R16017/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení SROVNALOVÁ KRISTÝNA, osobní číslo D16227, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D16227/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení DOLEŽAL ROMAN, osobní číslo D17901, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D17901/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení HAVELKOVÁ PETRA, osobní číslo D180569, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D180569/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ZAKOPAL JIŘÍ, osobní číslo F180379, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F180379/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení MÁČALOVÁ TEREZA, osobní číslo T14130, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. T14130/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KRIVDOVÁ DOMINIKA, osobní číslo D180608, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D180608/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení PETROVSKÁ KRISTÝNA, osobní číslo F14968, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F14968/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení DOKOUPILOVÁ TEREZA, osobní číslo F16401, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F16401/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení VEBEROVÁ MONIKA, osobní číslo F17518, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F17518/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení FALTOVÁ BLANKA, osobní číslo D14896, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D14896/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KOUBKOVÁ MARKÉTA, osobní číslo T15258, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. T15258/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019
 • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení STUDECKÁ BLANKA, osobní číslo F150336, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F150336/30-06-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 12.4.2019, oznámení bude sňato dne 29.4.2019

Archiv oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů