Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 8.9.2020 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ZELIANKO YAUHENIYA,si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-153565/9410-2020 uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 8.9.2020, oznámení bude sňato dne 23.9.2020
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení MAKUMBIROFA ELLEN, osobní číslo F15235, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F15235-II/30-06-2020-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 8.9.2020, oznámení bude sňato dne 23.9.2020
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení BYSTRICKÝ FILIP, osobní číslo P13382, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. P13382-II/30-06-2020-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 8.9.2020, oznámení bude sňato dne 23.9.2020
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení STESJKAL TOMÁŠ, osobní číslo F19295, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F19295-II/30-06-2020-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 8.9.2020, oznámení bude sňato dne 23.9.2020