Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 13.2.2019 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení GOIDA VOLODYMYR IHOROVIČ, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-19487/9410-2019 uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 13.2.2019, oznámení bude sňato dne 28.2.2019

Archiv oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů