Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 23.5.2018 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení PALOVÁ RADKA Bc., osobní číslo R130022, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. R130022/30-06-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 23.5.2018, oznámení bude sňato dne 7.6.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ŠVÁBOVÁ RENÁTA Bc., osobní číslo T14402, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j.T14402/30-06-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 23.5.2018, oznámení bude sňato dne 7.6.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KOVÁČOVÁ JANA, osobní číslo D150907, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D150907/30-06-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 23.5.2018, oznámení bude sňato dne 7.6.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ANDRYS ONDŘEJ, osobní číslo T14068, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. T14068-II/31-05-2018-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 23.5.2018, oznámení bude sňato dne 7.6.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KOLATEK KRISTINA, osobní číslo F16549, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F16549-II/31-05-2018-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 23.5.2018, oznámení bude sňato dne 7.6.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení SLADOVNÍK RICHARD Bc. Bc., osobní číslo F140159, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F140159-II/31-05-2018-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 23.5.2018, oznámení bude sňato dne 7.6.2018

Archiv oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů