Akademický senát

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a má 24 členů. Členy AS UP volí ze svých řad členové akademické obce; každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání senátu k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje senát Ekonomickou a Legislativní komisi. AS se řídí příslušnými zákony ČR, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřními předpisy UP, zejména Statutem UP, Volebním řádem AS UP a Jednacím řádem AS UP.

Příští zasedání Akademického senátu se uskuteční 26. dubna 2023 ve 13 hodin ve velké zasedací místnosti Rektorátu UP. Přenos z jednání lze sledovat na avp.upol.cz/stream a Youtube.

Informace o volbách do Akademického senátu UP

Členové

Akademičtí pracovníci

Předseda

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií
tel. 585 635 322
e-mail: jiri.langer@upol.cz

Místopředsedkyně

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra geografie
tel. 585 634 511
e-mail: irena.smolova@upol.cz

RNDr. Svatopluk Horák
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 117, Olomouc
Katedra společenských věd v kinantropologii
tel. 585 636 010
e-mail: svatopluk.horak@upol.cz

doc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. 
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav mikrobiologie
tel. 585 639 515
e-mail: vladislav.raclavsky@upol.cz 

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií
tel. 585 635 336
e-mail: katerina.vitaskova@upol.cz

ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Na Hradě 5, Olomouc
Katedra církevních dějin a církevního práva
tel. 585 637 181
e-mail: monika.menke@upol.cz

Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav klinické rehabilitace
tel. 585 632 835, 830
e-mail: petra.gaul@upol.cz

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Křížkovského 12, Olomouc
Katedra politologie a evropských studií
tel. 585 633 309
e-mail: tomas.lebeda@upol.cz

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 117, Olomouc
Katedra sportu
tel. 585 636 506
e-mail: jan.belka@upol.cz

MUDr. Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
I. chirurgická klinika
tel. 588 442 450
e-mail: pavel.skalicky@upol.cz 

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd, tř. Svobody 8, Olomouc
Ústav společenských a humanitních věd
tel. 585 632 865
e-mail: lukas.merz@upol.cz

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra správního práva a finančního práva
tel. 585 637 814
e-mail: veronika.tomoszkova@upol.cz

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Vodární 6, Olomouc
Katedra psychologie
tel. 585 633 512
e-mail: matus.sucha@upol.cz

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra církevních dějin a církevního práva
tel. 585 637 143
e-mail: jitka.jonova@upol.cz

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.
Právnická fakulta, tř. 17 listopadu 6, Olomouc
Katedra soukromého práva a civilního procesu
tel. 585 637 629
e-mail: klara.hamulakova@upol.cz 

doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra algebry a geometrie
tel. 585 634 640
e-mail: michal.botur@upol.cz   

Studenti

Místopředseda

Mgr. Michal Nguyen – Filozofická fakulta UP
e-mail: michal.nguyen01@upol.cz

Lukáš Janoušek, DiS. – Cyrilometodějská teologická fakulta UP   
e-mail: lukas.janousek01@upol.cz

Mgr. Dominik Voráč  - Pedagogická fakulta UP
e-mail: dominik.vorac01@upol.cz

Mgr. Lenka Murínová - Fakulta tělesné kultury UP
e-mail: lenka.murinova01@upol.cz

Mgr. Aleš Stejskal – Přírodovědecká fakulta UP
e-mail: ales.stejskal@upol.cz

Anna Holečková – Lékařská fakulta UP
e-mail: anna.holeckova01@upol.cz

Bc. Kateřina Kaprálová – Právnická fakulta UP
e-mail: katerina.kapralova01@upol.cz 

Bc. Tereza Marková – Fakulta zdravotnických věd UP
e-mail: tereza.markova01@upol.cz

Ekonomická komise

Předsedkyně

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF), e-mail: irena.smolova@upol.cz 

Členové

Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D. (FZV), e-mail: petra.gaul@upol.cz – místopředsedkyně
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (FF), e-mail: tomas.lebeda@upol.cz
Ing. Alena Opletalová, Ph.D. (PdF), e-mail: alena.opletalova@upol.cz
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. (CMTF), e-mail: jiri.pospisil@upol.cz
Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D. (PF), e-mail: petr.bacik@upol.cz
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (LF), e-mail: tomas.papajik@upol.cz 
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. (FTK), e-mail: zdenek.svoboda@upol.cz 

Legislativní komise

Předsedkyně

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (PF), e-mail: veronika.tomoszkova@upol.cz

Členové

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (PřF), e-mail: marek.jukl@upol.cz  - místopředseda
Mgr. Pavel Kurfürst (LF), e-mail: pavel.kurfurst@upol.cz
Mgr. Veronika růžičková, Ph.D. (PdF), e-mail: veronika.ruzickova@upol.cz
Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D. (FF), e-mail: ondrej.molnar@upol.cz
prof. lic. Damián Němec, dr (CMTF), e-mail: damian.nemec@upol.cz
Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. (FZV), e-mail: lukas.merz@upol.cz
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. (FTK), e-mail: jana.vasickova@upol.cz

Komise pro udržitelnou UP

Předseda:

Mgr. Jan Bělka, Ph.D., e-mail: jan.belka@upol.cz 

Členové

doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (PřF), e-mail: martin.rulik@upol.cz – místopředseda
Mgr. Martin Bernátek, Ph.D. (FF), e-mail: martin.bernatek@upol.cz
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF), e-mail: irena.smolova@upol.cz 
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (PF), e-mail: veronika.tomoszkova@upol.cz
Mgr. Dominik Voráč (PdF), e-mail: dominik.vorac01@upol.cz  
doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., e-mail: matus.sucha@upol.cz 
Mgr. Petra Jungová, LL.M., e-mail: petra.jungova@upol.cz

Komise pro vypořádání zpráv z interních auditů UP 01/2020 a 01/2021

Předsedkyně:

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (PdF)

Členové:

Mgr. Lenka Murínová (FTK), e-mail: lenka.murinova01@upol.cz – místopředsedkyně
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. (PřF), e-mail: michal.botur@upol.cz
Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D. (FZV), e-mail: petra.gaul@upol.cz
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. (PF), e-mail: klara.hamulakova@upol.cz
ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D. (CMTF), e-mail: monika.menke@upol.cz
Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D. (FF), e-mail: ondrej.molnar@upol.cz
doc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. (LF), e-mail: vladislav.raclavsky@upol.cz

Kancelář AS UP

Markéta Peřinová
e-mail: marketa.perinova@upol.cz; kancelar.asup@upol.cz

Mgr. Emilie Petříková
e-mail: emilie.petrikova@upol.cz 

Adresa:

Kancelář Akademického senátu UP, Křížkovského 8, 779 00, Olomouc

Pozvánky

Podklady k jednání

Dokumenty Akademického senátu UP v aplikaci UPShare (po přihlášení)

Zápisy

Usnesení

2022

2021

2020

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)