Akademický senát

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a má 24 členů. Členy AS UP volí ze svých řad členové akademické obce; každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání senátu k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje senát Ekonomickou a Legislativní komisi. AS se řídí příslušnými zákony ČR, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřními předpisy UP, zejména Statutem UP, Volebním řádem AS UP a Jednacím řádem AS UP.

Termíny zasedání: 
25. 9. 2024 (termín pro zaslání materiálů k projednání: 4. 9. 2024) 
23. 10. 2024
6. 11. 2024
11. 12. 2024
Přenos z jednání lze sledovat na avp.upol.cz/stream.
Adresa pro zasílání materiálů k projednání: asup@upol.cz

Členové pro funkční období 2023–2026

Akademičtí pracovníci

Předsedkyně

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra geografie
tel. 585 634 511
e-mail: irena.smolova@upol.cz

Místopředseda

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií
tel. 585 635 322
e-mail: jiri.langer@upol.cz

RNDr. Svatopluk Horák
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 117, Olomouc
Katedra společenských věd v kinantropologii
tel. 585 636 010
e-mail: svatopluk.horak@upol.cz

doc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. 
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav mikrobiologie
tel. 585 639 515
e-mail: vladislav.raclavsky@upol.cz 

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií
tel. 585 635 336
e-mail: katerina.vitaskova@upol.cz

Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd UP, Hněvotínská 976/3, Olomouc
Ústav ošetřovatelství
tel. 585 632 815
e-mail: sarka.sanakova@upol.cz

Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav klinické rehabilitace
tel. 585 632 835, 830
e-mail: petra.gaul@upol.cz

František Kratochvíl, M.A., Ph.D.
Filozofická fakulta UP, tř. Svobody 26, Olomouc
Katedra asijských studií
tel. 585 633 461
e-mail: frantisek.kratochvil@upol.cz

doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra komunikačních studií – vedoucí katedry
tel. 585 637 176
e-mail: jaroslav.franc@upol.cz

doc. Mgr. Jan Bělka, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 117, Olomouc
Katedra sportu
tel. 585 636 506
e-mail: jan.belka@upol.cz

prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Hemato-onkologická klinika
tel. 588 444 330
e-mail: vit.prochazka@upol.cz 

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 6, Olomouc
Katedra správního práva a finančního práva
tel. 585 637 814
e-mail: veronika.tomoszkova@upol.cz

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 244/22, Olomouc
Katedra církevních dějin a křesťanského umění – vedoucí katedry
tel. 585 637 143
e-mail: jitka.jonova@upol.cz 

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.
Právnická fakulta, tř. 17 listopadu 8, Olomouc
Katedra soukromého práva a civilního procesu
tel. 585 637 629
e-mail: klara.hamulakova@upol.cz 

doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra algebry a geometrie
tel. 585 634 640
e-mail: michal.botur@upol.cz   

Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, Olomouc
Katedra anglistiky a amerikanistiky – vedoucí katedry
tel. 585 633 105
e-mail: ondrej.molnar@upol.cz

Studenti

Místopředsedkyně

Mgr. Jana Křižanová – Fakulta tělesné kultury UP
e-mail: jana.krizanova01@upol.cz

Mgr. Dominik Voráč  - Pedagogická fakulta UP
e-mail: dominik.vorac01@upol.cz

Mgr. Petr Mocek – Cyrilometodějská teologická fakulta UP   
e-mail: petr.mocek01@upol.cz

Mgr. Michal Nguyen – Filozofická fakulta UP
e-mail: michal.nguyen01@upol.cz

Bc. Kateřina Kaprálová – Právnická fakulta UP
e-mail: katerina.kapralova01@upol.cz 

Mgr. Jan Stehlík – Přírodovědecká fakulta UP
e-mail: jan.stehlik01@upol.cz

Katarína Sarvašová – Lékařská fakulta UP
e-mail: katarina.sarvasova01@upol.cz

Barbora Uhmanová – Fakulta zdravotnických věd UP
e-mail: barbora.uhmanova01@upol.cz

Ekonomická komise

Předseda

prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. (LF), e-mail: vit.prochazka@upol.cz

Členové

Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D. (FZV), e-mail: petra.gaul@upol.cz – místopředsedkyně
Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D. (PF), e-mail: petr.bacik@upol.cz
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. (PřF), e-mail: michal.botur@upol.cz
doc. ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. (CMTF), e-mail: jaroslav.franc@upol.cz
Bc. Kateřina Kaprálová (PF), e-mail: katerina.kapralova01@upol.cz
František Kratochvíl, M.A., Ph.D. (FF), e-mail: frantisek.kratochvil@upol.cz
Ing. Alena Opletalová, Ph.D. (PdF), e-mail: alena.opletalova@upol.cz
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. (FTK), e-mail: zdenek.svoboda@upol.cz 

Legislativní komise

Předsedkyně:

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (PF), e-mail: veronika.tomoszkova@upol.cz

Členové:

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (PdF), e-mail: katerina.vitaskova@upol.cz – místopředsedkyně
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (PřF), e-mail: marek.jukl@upol.cz – místopředseda
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (FF), e-mail: miroslav.dopita@upol.cz
Mgr. Pavel Kurfürst (LF), e-mail: pavel.kurfurst@upol.cz
Mgr. Jozef Machek (FZV), e-mail: jozef.machek@upol.cz
prof. lic. Damián Němec, dr (CMTF), e-mail: damian.nemec@upol.cz
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. (FTK), e-mail: jana.vasickova@upol.cz

Komise pro vypořádání zpráv z interních auditů UP 01/2020 a 01/2021

Předsedkyně:

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (PdF)

Členové:

Mgr. Lenka Murínová (FTK), e-mail: lenka.murinova01@upol.cz – místopředsedkyně
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. (PřF), e-mail: michal.botur@upol.cz
Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D. (FZV), e-mail: petra.gaul@upol.cz
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. (PF), e-mail: klara.hamulakova@upol.cz
Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D. (FF), e-mail: ondrej.molnar@upol.cz
doc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. (LF), e-mail: vladislav.raclavsky@upol.cz

Kancelář AS UP

e-mail: asup@upol.cz

Mgr. Renata Zavadilová
e-mail: renata.zavadilova@upol.cz

Mgr. Veronika Květoňová
e-mail: veronika.kvetonova@upol.cz 

Adresa:

Kancelář Akademického senátu UP, Křížkovského 8, 779 00, Olomouc

Pozvánky

Podklady k jednání

Dokumenty Akademického senátu UP v aplikaci UPShare (po přihlášení)

Aktuálně předložené dokumenty k projednání

Novela č. 1 Vnitřního předpisu Přírodovědecké fakulty UP o provedeních některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP
předloženo
5. 4. 2024
připomínkování akademické obci  
LK / datum projednávání 15. 5. 2024
schváleno
22. 5. 2024
EK / datum projednávání  
AS UP / datum projednávání 22. 5. 2024
 
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2023
předloženo
30. 4. 2024
připomínkování akademické obci do 10. 5. 2024
LK / datum projednávání 15. 5. 2024
schváleno
22. 5. 2024
EK / datum projednávání 15. 5. 2024
AS UP / datum projednávání 22. 5. 2024
 
Smlouva o zřízení služebnosti č. OMAJ-SMV/VEB/002492/2023/Hra – statutární město Olomouc a Povodí Moravy, s.p., Brno
předloženo
6. 5. 2024
připomínkování akademické obci  
LK / datum projednávání  
schváleno
22. 5. 2024
EK / datum projednávání 15. 5. 2024
AS UP / datum projednávání 22. 5. 2024
 
Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2023
předloženo
6. 5. 2024
připomínkování akademické obci  
LK / datum projednávání  
schváleno
22. 5. 2024
EK / datum projednávání 15. 5. 2024
AS UP / datum projednávání 22. 5. 2024
 
Návrh na rozdělení příspěvku a dotací pro jednotlivé součásti UP pro rok 2024
předloženo
6. 5. 2024
připomínkování akademické obci  
LK / datum projednávání  
schváleno
22. 5. 2024
EK / datum projednávání 15. 5. 2024
AS UP / datum projednávání 22. 5. 2024
Novela č. 03 Organizačního řádu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
předloženo
6. 6. 2024
připomínkování akademické obci  
LK / datum projednávání 14. 6. 2024
schváleno EK / datum projednávání  
AS UP / datum projednávání  
 
Novela č. 05 Statutu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
předloženo
6. 6. 2024
připomínkování akademické obci  
LK / datum projednávání 14. 6. 2024
schváleno EK / datum projednávání  
AS UP / datum projednávání  

Zápisy

Usnesení

2023

2022

2021

2020

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)