Vyhlášení soutěže Čestné uznání rektora UP autorům odborných knih

středa 6. září 2017, 09:43 - Text: DA

Ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na UP rektor uděluje každý rok autorům vybraných odborných knih z řad zaměstnanců UP Čestné uznání.

Text vyhlášení Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům odborných knih 2017 je uveden v přiloženém dokumentu, dále je připojena příloha Průvodní list.
Termín a způsob přijímání návrhů, dle vyhlášení, je do 29. září 2017 na Oddělení vědy a výzkumu příslušné fakulty.