Vyhlášení soutěže Čestné uznání rektora UP autorům odborných knih

Wednesday 6 September 2017, 9:43 – Text: DA

Ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na UP rektor uděluje každý rok autorům vybraných odborných knih z řad zaměstnanců UP Čestné uznání.

Text vyhlášení Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům odborných knih 2017 je uveden v přiloženém dokumentu, dále je připojena příloha Průvodní list.
Termín a způsob přijímání návrhů, dle vyhlášení, je do 29. září 2017 na Oddělení vědy a výzkumu příslušné fakulty.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)