Univerzita Palackého v Olomouci přijala 32 tisíc přihlášek ke studiu. Nejvíce za posledních devět let

Pondělí 22. březen 2021, 17:18 – Text: OK

Olomouc (22. března 2021) – V polovině března byla jedna z posledních možností podat si elektronickou přihlášku na většinu oborů, které Univerzita Palackého v Olomouci (UP) nabízí. Olomoucká univerzita do této doby přijala celkem 32 347 přihlášek ke studiu. Jedná se o nejvyšší počet od roku 2012, a to i přesto, že se UP nemohla v minulých měsících prezentovat na zrušených studentských veletrzích, dnech otevřených dveří či roadshow po středních školách. K oslovení zájemců UP využívala poprvé převážně jen online prostor.

Loni v březnu UP evidovala 28 030 uchazečů o studium, letos se jejich počet navýšil o více než čtyři tisíce. Nárůst zaznamenalo všech osm fakult UP. Nejvíce tradičně láká možnost studia na filozofické nebo pedagogické fakultě, na nichž se sešlo přes 15 tisíc přihlášek. Značný nárůst zájmu je patrný u nabídky cyrilometodějské teologické fakulty – letošních 1301 přihlášek znamená více než dvojnásobný počet proti loňsku. Ze zahraničí dorazilo 3967 přihlášek, z toho 2098 ze Slovenska.

S ohledem na zrušení téměř všech možností kontaktních prezentací možností studia v nádherné Olomouci a jejich přesunu do online prostoru jsou takto vysoká čísla přihlášek velmi potěšující a potvrzují pozitivní zájem o pestrou studijní nabídku UP v celé její šíři, kdy je poptávka nejen po tradičních, ale také po zcela nových studijních programech,“ uvedl prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík. Zájemci o studium se informace dozvěděli například na nové webové platformě Univerzitní město, již během čtvrt roku navštívilo přes 74 tisíc návštěvníků. Orientaci v nabídce studia zájemcům usnadňovala i mobilní aplikace Studuj na UP nebo online streamy.

Přihlášky lze stále podávat

Na některé studijní programy UP se lze i nadále přihlašovat, například na Zdravotnické záchranářství na fakultě zdravotnických věd (do 31. 3.), Management vědy na filozofické fakultě (15. 4.) nebo většinu oborů cyrilometodějské teologické fakulty (30. 4.). Na doktorské studium je možnost přihlásit se do dubna či května v závislosti na fakultě (filozofická, přírodovědecká: 30. 4.; lékařská: 14. 5.; pedagogická, právnická, teologická, fakulty tělesné kultury a zdravotnických věd: 31. 5.). Přehled stále otevřených programů je k dispozici v katalogu na webu UP.

Přijímací zkoušky s ohledem na opatření

Termíny a formát přijímacích zkoušek se na jednotlivých fakultách UP liší a s ohledem na aktuální epidemickou situaci je pravděpodobné, že se informace budou průběžně upřesňovat. Uchazeči budou informováni e-mailem nebo oznámením v systému e-přihlášky, mohou sledovat také speciální stránku www.upol.cz/prijimacky-koronavirus. Co se týče změn u maturit, na všech fakultách UP je aktuálně požadováno úspěšné dokončení středoškolského vzdělání bez ohledu na to, z čeho uchazeč maturuje či jakou formu maturity získá.

Nejžádanější obory

Největší zájem je na UP tradičně o studium Všeobecného lékařství, Psychologie, Práva a právní vědy a Zubního lékařství. Dále pak také o učitelské obory na pedagogické fakultě, Fyzioterapii nebo Všeobecné ošetřovatelství. Ze studijních programů, které UP nabízela zcela nově, je největší zájem o Aplikovanou psychoterapii a inovaci v sociální práci, online Teologii, Sociální práci s dětmi a mládeží nebo Experimentální biologii,“ doplnila tisková mluvčí olomoucké univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v ČR. Patří mezi nejlépe hodnocené české vysoké školy ve světových žebříčcích. Nabízí sedm stovek studijních programů, které na osmi fakultách studuje 23 tisíc studentů.

 

Kontaktní osoba:
Gabriela Sýkorová Dvorníková | tisková mluvčí
Univerzita Palackého v Olomouci | oddělení komunikace
E: gabriela.sykorova@upol.cz | M: 733 690 461

TOP 10 studijních programů UP – stav k 15. 3. 2021

PROGRAM          

TYP STUDIA       

FAKULTA UP

POČET PŘIHLÁŠEK

Všeobecné lékařství

magisterský

lékařská fakulta

2454

Psychologie

bakalářský

filozofická fakulta

2053

Právo a právní věda

magisterský

právnická fakulta

1398

Zubní lékařství

magisterský

lékařská fakulta

1325

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

magisterský

pedagogická fakulta

696

Fyzioterapie

bakalářský

fakulta zdravotnických věd

637

Učitelství pro mateřské školy

bakalářský

pedagogická fakulta

600

Všeobecné ošetřovatelství

bakalářský

fakulta zdravotnických věd

527

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

bakalářský

pedagogická fakulta

510

Development Studies and Foresight – specializace: Global Development Policy

navazující magisterský

přírodovědecká fakulta

474

Uchazeči ze zahraničí | TOP 5 programů UP – stav k 15. 3. 2021

PROGRAM          

TYP STUDIA       

FAKULTA UP

POČET PŘIHLÁŠEK

Všeobecné lékařství

magisterský

lékařská fakulta

829

Development Studies and Foresight – specializace: Global Development Policy

navazující magisterský

přírodovědecká fakulta

470

Zubní lékařství

magisterský

lékařská fakulta

392

General Medicine

magisterský

lékařská fakulta

286

Psychologie

bakalářský

filozofická fakulta

142

Odkazy ke studijním programům, na které se lze stále přihlásit

Management vědy (filozofická fakulta)
Zdravotnické záchranářství (fakulta zdravotnických věd)
Některé obory cyrilometodějské teologické fakulty
Doktorské studijní programy

Zpět