Přijímačky na UP v roce 2021

Formát a náležitosti přijímacích zkoušek na Univerzitě Palackého se tradičně liší s ohledem na specifika a systém jednotlivých fakult. Podrobnější informace včetně harmonogramů termínů a forem přijímacích zkoušek proto hledejte pod odkazem konkrétní fakulty, na kterou se hlásíte. Stačí si vybrat logo a kliknout.

S ohledem na aktuální epidemickou situaci je možné, že se budou informace průběžně měnit a upřesňovat. Sledujte proto prosím jednotlivé stránky pravidelně.

Fakulty UP (pokud tak již neučinily) budou rovněž všechny uchazeče informovat o podobě přijímacích zkoušek prostřednictvím e-mailu nebo oznámení v systému e-přihlášky (v záložce Dokumenty).

Od 12. 4. je možné přijímací zkoušky na studijní programy, u nichž je fyzická přítomnost uchazeče nezbytná, konat prezenčně v počtu do 20 lidí. Zdali této možnosti, vyplývající z aktuálního vládního opatření, některá z fakult/kateder využije, se dozvíte na stránkách dané fakulty/katedry, případně prostřednictvím e-mailu nebo oznámení v e-přihlášce.

Jakou maturitu potřebuju jako budoucí student/ka prvního ročníku na UP?

Na všech fakultách UP je aktuálně požadováno úspěšně dokončení středoškolského vzdělání bez ohledu na to, z čeho uchazeč maturuje či jakou formu maturity získá. Nepovinná část maturity tak nehraje roli.
Podrobnosti k přijímacím zkouškám najdete na stránkách fakulty, na níž se hlásíte ke studiu.