Přijímačky na UP v roce 2021

Formát a náležitosti přijímacích zkoušek na Univerzitě Palackého se tradičně liší s ohledem na specifika a systém jednotlivých fakult. Podrobnější informace včetně harmonogramů termínů a forem přijímacích zkoušek proto hledejte pod odkazem konkrétní fakulty, na kterou se hlásíte. Stačí si vybrat logo a kliknout.

S ohledem na aktuální epidemickou situaci je možné, že se budou informace průběžně měnit a upřesňovat. Sledujte proto prosím jednotlivé stránky pravidelně.

Fakulty UP (pokud tak již neučinily) budou rovněž všechny uchazeče informovat o podobě přijímacích zkoušek prostřednictvím e-mailu nebo oznámení v systému e-přihlášky (v záložce Dokumenty).