Univerzita Palackého má nový akademický senát

Foto: Vojtěch Duda
Úterý 26. květen 2020, 18:18 – Text: (red)

Z historicky prvních online voleb vzešlo nové složení Akademického senátu Univerzity Palackého pro funkční období 2020–2023. Volby se uskutečnily v termínu 19.–25. května formou internetového hlasování kvůli epidemii koronaviru a s ní souvisejícími opatřeními. 

Průběžná zpráva o průběhu a výsledcích voleb je k dispozici zde. „Dle článku 10 Volebního řádu AS UP může každý člen akademické obce podat hlavní volební komisi nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb písemnou stížnost na průběh voleb. Stížnosti je možné podávat mně na e-mailovou adresu jan.strojil@upol.cz či k mým rukám na Ústav farmakologie LF UP, a to nejpozději do půlnoci 28. května 2020. Po uplynutí uvedené lhůty budou případné připomínky volební komisí vypořádány a na úřední desce UP budou zveřejněny konečné výsledky voleb a složení nového senátu,“ upozornil předseda hlavní volební komise Jan Strojil. 

Akademický senát UP je samosprávným zastupitelským orgánem a má 24 členů. Každá fakulta je v něm zastoupena dvěma senátory z řad akademiků a jedním z řad studentů. Členy senátu se stávají ti kandidáti, kteří obdrželi na každé fakultě nejvyšší počty hlasů.

Akademický senát UP pro funkční období 2020–2023:

– akademičtí pracovníci:
Smolová Irena, PřF
Botur Michal, PřF
Procházka Vít, LF
Ehrmann Jiří, LF
Aláčová Gaul Petra, FZV
Merz Lukáš, FZV
Šucha Matúš, FF
Lebeda Tomáš, FF
Malacka Michal, PF
Tomoszková Veronika, PF
Cajthaml Martin, CMTF
Menke Monika, CMTF
Langer Jiří, PdF
Vitásková Kateřina, PdF
Formánková Soňa, FTK
Bělka Jan, FTK

– studenti:
Stejskal Aleš, PřF
Juriš Erik, LF
Marková Tereza, FZV
Nguyen Michal, FF
Stratilík Marek, PF
Janoušek Lukáš, CMTF
Voráč Dominik, PdF
Murinová Lenka, FTK

Zpět