Univerzita Palackého dočasně ruší výuku

Úterý 10. březen 2020, 12:24

V souvislosti se situací ohledně šíření nákazy COVID-19 vedení UP na základě mimořádného opatření vlády ruší od 11. 3. 2020 kontaktní výuku, a to s platností do 22. 3. 2020. Totéž se týká také kurzů celoživotního vzdělávání UP.

O případném dalším prodloužení tohoto opatření s ohledem na aktuální vývoj situace vás budeme informovat.

Alternativní forma výuky a studia v tomto období je na individuální domluvě vyučujícího se studenty.

Pracovní povinnosti zaměstnanců se tímto nařízením neruší. Případné změny ve formě pracovního režimu zaměstnanců UP jsou v kompetenci děkanů fakult a nadřízených pracovníků.

Provoz kolejí, menz a univerzitních knihoven zůstává nezměněn. Pevnost poznání bude až do odvolání uzavřena.

I nadále doporučujeme sledovat informace MZV a MZ, zejména informace týkající se rizik spojených s cestováním. 

Zpět