Univerzita Palackého dočasně ruší výuku

Tuesday 10 March 2020, 12:24

V souvislosti se situací ohledně šíření nákazy COVID-19 vedení UP na základě mimořádného opatření vlády ruší od 11. 3. 2020 kontaktní výuku, a to s platností do 22. 3. 2020. Totéž se týká také kurzů celoživotního vzdělávání UP.

O případném dalším prodloužení tohoto opatření s ohledem na aktuální vývoj situace vás budeme informovat.

Alternativní forma výuky a studia v tomto období je na individuální domluvě vyučujícího se studenty.

Pracovní povinnosti zaměstnanců se tímto nařízením neruší. Případné změny ve formě pracovního režimu zaměstnanců UP jsou v kompetenci děkanů fakult a nadřízených pracovníků.

Provoz kolejí, menz a univerzitních knihoven zůstává nezměněn. Pevnost poznání bude až do odvolání uzavřena.

I nadále doporučujeme sledovat informace MZV a MZ, zejména informace týkající se rizik spojených s cestováním. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)