Udržitelnost v teorii i praxi představí veřejnosti nový univerzitní kurz

Přednášky se budou konat v Pevnosti poznání.
Foto: Vojtěch Duda
Úterý 12. září 2023, 15:27 – Text: Michal Zych

Na aktuální témata, jako je klimatická změna, význam biodiverzity, dostupnost vody nebo smart cities, se zaměřuje nový kurz Udržitelný rozvoj v teorii a praxi, který Univerzita Palackého v Olomouci zpřístupňuje také zájemcům z řad veřejnosti, firem, institucí či veřejné správy. Zve je na třináct úterních setkání, první z nich proběhne už 19. září.

Odborníci z Univerzity Palackého ve spolupráci s externími specialisty představí udržitelný rozvoj jako způsob života, který umožňuje lidstvu dlouhodobě naplňovat jeho potřeby s co nejmenším negativním vlivem na budoucnost. Zároveň ukážou, jak se jeho principy mohou uplatňovat v nejrůznějších oblastech každodenního života.

Kromě environmentálního hlediska nezůstane stranou ani ekonomický pohled na udržitelnost. Přednášky se proto budou věnovat také cirkulární ekonomice a energetice či managementu zdrojů. Dále se zájemci dozvědí, jak vypadají smart cities nebo co znamená udržitelné stravování.

Návštěvníci kurzu rovněž získají znalosti o sociálních aspektech udržitelnosti a její etice, budou schopni číst a kriticky zhodnotit odborné i laické publikace o klimatické změně a udržitelnosti nebo rozpoznat greenwashing.

„Jsem moc ráda, že se nám během letošního roku podařilo ve spolupráci s kolegy z různých fakult připravit velice nabitý, ale prakticky zaměřený předmět, který studentům i dalším zájemcům ukáže, že udržitelnost není věc pouze ekologů nebo environmentalistů. Týká se totiž nás všech a aspoň základní vzdělání o její aplikovatelnosti v různých oborech by měli mít všichni,“ říká koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková, která bude v rámci kurzu mluvit o udržitelnosti na Univerzitě Palackého.

Nový kurz bude vyučován každé úterý od 17 hodin v Pevnosti poznání. V rámci třetí role univerzity budou přednášky kromě studentů přístupné také zájemcům z řad veřejnosti, firem, institucí či veřejné správy.

Všechny informace o udržitelném rozvoji na UP jsou k dispozici na webu Udržitelné univerzity, kde zájemci najdou také záznamy z přednášek nebo fyzické analýzy odpadu, metodiku udržitelných akcí nebo tipy, jak žít udržitelně. 

Udržitelný rozvoj v teorii a praxi
19. září – 12. prosince (úterky) v 17 hodin v Pevnosti poznání

Sylabus kurzu:
1. Úvod do předmětu, cíle předmětu, požadavky
2. Koncept a měření udržitelného rozvoje
3. Globální klimatická změna
4. Zeleň a biodiverzita
5. Voda
6. Management zdrojů a cirkulární ekonomika (CE)
7. Energetika
8. Udržitelná mobilita a doprava
9. Udržitelné stravování
10. Smart cities a udržitelnost
11. Hodnotové aspekty udržitelnosti a environmentální etiky
12. Sociální aspekty udržitelnosti
13. Udržitelný rozvoj na UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)