Udržitelnost v teorii i praxi představí veřejnosti nový univerzitní kurz

Přednášky se budou konat v Pevnosti poznání.
Foto: Vojtěch Duda
Tuesday 12 September 2023, 15:27 – Text: Michal Zych

Na aktuální témata, jako je klimatická změna, význam biodiverzity, dostupnost vody nebo smart cities, se zaměřuje nový kurz Udržitelný rozvoj v teorii a praxi, který Univerzita Palackého v Olomouci zpřístupňuje také zájemcům z řad veřejnosti, firem, institucí či veřejné správy. Zve je na třináct úterních setkání, první z nich proběhne už 19. září.

Odborníci z Univerzity Palackého ve spolupráci s externími specialisty představí udržitelný rozvoj jako způsob života, který umožňuje lidstvu dlouhodobě naplňovat jeho potřeby s co nejmenším negativním vlivem na budoucnost. Zároveň ukážou, jak se jeho principy mohou uplatňovat v nejrůznějších oblastech každodenního života.

Kromě environmentálního hlediska nezůstane stranou ani ekonomický pohled na udržitelnost. Přednášky se proto budou věnovat také cirkulární ekonomice a energetice či managementu zdrojů. Dále se zájemci dozvědí, jak vypadají smart cities nebo co znamená udržitelné stravování.

Návštěvníci kurzu rovněž získají znalosti o sociálních aspektech udržitelnosti a její etice, budou schopni číst a kriticky zhodnotit odborné i laické publikace o klimatické změně a udržitelnosti nebo rozpoznat greenwashing.

„Jsem moc ráda, že se nám během letošního roku podařilo ve spolupráci s kolegy z různých fakult připravit velice nabitý, ale prakticky zaměřený předmět, který studentům i dalším zájemcům ukáže, že udržitelnost není věc pouze ekologů nebo environmentalistů. Týká se totiž nás všech a aspoň základní vzdělání o její aplikovatelnosti v různých oborech by měli mít všichni,“ říká koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková, která bude v rámci kurzu mluvit o udržitelnosti na Univerzitě Palackého.

Nový kurz bude vyučován každé úterý od 17 hodin v Pevnosti poznání. V rámci třetí role univerzity budou přednášky kromě studentů přístupné také zájemcům z řad veřejnosti, firem, institucí či veřejné správy.

Všechny informace o udržitelném rozvoji na UP jsou k dispozici na webu Udržitelné univerzity, kde zájemci najdou také záznamy z přednášek nebo fyzické analýzy odpadu, metodiku udržitelných akcí nebo tipy, jak žít udržitelně. 

Udržitelný rozvoj v teorii a praxi
19. září – 12. prosince (úterky) v 17 hodin v Pevnosti poznání

Sylabus kurzu:
1. Úvod do předmětu, cíle předmětu, požadavky
2. Koncept a měření udržitelného rozvoje
3. Globální klimatická změna
4. Zeleň a biodiverzita
5. Voda
6. Management zdrojů a cirkulární ekonomika (CE)
7. Energetika
8. Udržitelná mobilita a doprava
9. Udržitelné stravování
10. Smart cities a udržitelnost
11. Hodnotové aspekty udržitelnosti a environmentální etiky
12. Sociální aspekty udržitelnosti
13. Udržitelný rozvoj na UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)