Rektor Univerzity Palackého ocenil nejlepší akademické práce, publikace a sportovní výkony

Úterý 16. únor 2021, 13:11 – Text: OK

Olomouc (16. února 2021) Celkem 82 ocenění udělil rektor Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Jaroslav Miller za akademické práce, odborné publikace a sportovní výkony. Vyhlášení výsledků studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za uplynulý rok je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP, kterým si olomoucká univerzita připomíná výročí svého znovuobnovení v roce 1946. Vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií covidu-19 se slavnostní předávání cen letos neuskuteční, prezentace výsledků probíhá online.

Výsledky soutěže podle rektora UP odráží tvořivost a odbornost posluchačů a zaměstnanců univerzity. „Potvrzují kvalitu prací a publikací vzniklých na Univerzitě Palackého, stejně jako studentů, kteří dosáhli výborných sportovních výsledků. Děkuji všem za účast, oceněným blahopřeji,“ řekl Jaroslav Miller. Celá gratulace rektora je ke zhlédnutí v tomto videu.

Bakalářské a magisterské diplomové práce, případně odborné články přihlásili do soutěže studenti ze všech osmi fakult univerzity. Mezi 27 oceněnými jsou nejvíce zastoupeni posluchačky a posluchači přírodovědecké a filozofické fakulty a fakulty zdravotnických věd. Na třetích místech se umístilo 7 studentů, na druhých 11 a na prvních 9.

Jedno z prvních míst získala absolventka pedagogické fakulty Michaela Švarcová, jež byla oceněna za práci Informovanost žen o prevenci a péči o porodní poranění v případě vaginálního porodu. „Z ceny rektora mám velkou radost. Pomohlo mi to s rozhodnutím, zda si podat přihlášku na doktorské studium,“ uvedla.

Pro Kateřinu Bundilovou je zisk ceny i oceněním úsilí kolegů a mentorů, kteří ji při tvorbě práce Sezónní dynamika blech u plchů a detekce bartonel provázeli. „Vítězství je pro mě také symbolem, kterým bych ráda poukázala na fakt, že i studenti učitelských kombinací se mohou plnohodnotně věnovat vědeckým pracím,“ dodala absolventka přírodovědecké fakulty.

Ve sportovní kategorii vyhrála judistka

Vedle ocenění za studentské práce byly uděleny také Ceny rektora UP pro nejlepší sportovce z řad studentů. Komise vybrala 7 laureátů. K nejúspěšnějším disciplínám patří sjezd na divoké vodě, běžecké lyžování, judo nebo házená.

První místo obdržela judistka Renata Zachová z fakulty tělesné kultury, která v roce 2020 zvítězila na mistrovství Evropy juniorů v Chorvatsku. „Za ocenění jsem velmi vděčná. Toto mistrovství si budu pamatovat navždy. Sice to bylo v upravených podmínkách bez diváků, ale byl to ten nejkrásnější pocit,“ uvedla.

 

Uznání pro 41 publikací

Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2019 a 2020 obdrželo 48 autorů z řad akademické obce za 41 publikací. Věnovali se tématům zdravotnickým, teologickým, filozofickým, psychologickým, historickým i uměnovědným. Nejsilnější zastoupení mezi oceněnými tituly měly ty z humanitních a společenských věd.

Například doktorka filozofie Kateřina Mildnerová z filozofické fakulty byla oceněna za knihu Namibian Czechs (Namibijští Češi), na které pracovala tři roky. „Tato historická lekce sociálně-inženýrského edukačního programu s namibijskými dětmi v Československu mezi léty 1985 a 1991 je důkazem toho, že jakákoliv nedomyšlená politická manipulace s dětmi je nebezpečná a má devastující vliv na jejich psychiku,“ uvedla s tím, že téma zpracovává také Audiovizuální produkce UP do podoby dokumentárního filmu, na jehož koprodukci se podílí Česká televize.

Čestné uznání získal také profesor Rostislav Švácha, koeditor publikace Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695): Places of the Bishop’s Memory o stavebnické a sběratelské činnosti olomouckého biskupa, která dříve obdržela i cenu ministerstva kultury Gloria musaealis. „Jde o výsledek výborné spolupráce řady badatelských institucí a více než dvacítky odborníků. Zajímalo nás například to, do jaké míry biskup plnil dobové nároky kladené na vysokou aristokracii a v jaké míře byla jeho činnost výjimečná,“ upřesnil Švácha.

Ceny a čestná uznání uděluje rektor ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na olomoucké univerzitě. V minulém roce Jaroslav Miller ocenil 19 studentských diplomových či vědeckých prací, 7 sportovců a 40 autorů 37 vědeckých knih. Seznam všech oceněných je zveřejněn zde, program Akademického týdne UP tady.

 

Odkazy:

 

Kontaktní osoba:
Tomáš Krejčiřík | redaktor informačních a propagačních materiálů
Univerzita Palackého v Olomouci | oddělení komunikace
E: tomas.krejcirik@upol.cz | M: 725 426 252

Zpět