Prolézání Mariánským sloupem na Dolním náměstí nemá vliv na výsledky zkoušek

Foto: Herbert Frank, Wikipedia Commons
Pondělí 15. červen 2020, 15:58

Staré pověsti vysokoškolské to říkají jasně: Pokud student či studentka Univerzity Palackého proleze vpředvečer zkoušky kulatým otvorem Mariánského sloupu, dopadne zkoušky následující den úspěšně.

Jakožto vysoká škola se nicméně musíme držet faktů a v tomto ohledu lze říci jediné: žádné vědecké bádání dosud neprokázalo, že existuje přímá korelace mezi výsledkem zkoušky a šplháním po barokním morovém sloupu. Jediné, co tak prolézání Mariánským sloupem prokazatelně přináší, je oznámení o spáchání přestupku dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a hrozba sankcí a nepříjemných řezů do studentských rozpočtů.

Zcela chápeme fascinaci barokními památkami Olomouce. Jsou opravdu impozantní a velkou měrou se podílejí na atmosféře celého města. Přesto je mnohem lepší obdivovat tyto barokní symboly a stavby očima ze všech možných úhlů než po nich šplhat vlastním tělem. Taková fotka diplomu se sloupem Nejsvětější Trojice se ve vzpomínkách zapíše mnohem lépe než lejstro s oznámením o přestupku a pokutě. Važme si barokní Olomouce, toho, že všechny památky jsou doslova nadosah ruky, a nepokoušejme možná omezení. Ukažme, že narůstající počet stížností na Odbor sportu, kultury a památkové péče je jen dočasnou odchylkou a že olomoučtí vysokoškoláci raději tráví předvečer zkoušky v klidu v knihovně či na pokoji než plazící se po morového sloupu.

A nyní zcela vážně: Na Dolním náměstí jsou kamery, identifikace osob je okamžitá a snadná, sankce jsou extrémně vysoké. Zachovejte prosím dobré jméno univerzity i své vlastní a vyhněte se poškozování památek. Děkujeme!

Zpět