Pozvánka na dvojici debat o rovném přístupu nejen v akademickém prostředí

Úterý 26. duben 2022, 8:07

Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, katedra divadelních a filmových studií FF UP a Eurocentrum / Europe Direct Olomouc zvou na tematicky úzce provázanou dvojici debat o rovném přístupu nejen v akademickém prostředí. Zaměří se především na vznikající koncept Férové univerzity a na predátorské (nejen sexuální) chování, a to zvláště na jeho podoby v univerzitním prostředí.

Férová univerzita

  • Kdy: 3. května 2022, 15:30–17:00
  • Kde: Umělecké centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3, 3. patro, filmový sál

Diskusní panel určený pro akademickou, neakademickou i studentskou veřejnost. Hlavním tématem diskuse bude vznikající koncept Férové univerzity s ohledem na jeho základní pilíře – vytvoření bezpečného prostředí univerzity, usazení pojmů rovnosti a diverzity jako přirozené součásti kultury univerzity a v neposlední řadě zakotvení významu genderově citlivé výuky i výzkumu. Vznik rovné a férové univerzity také zapadá do strategie Evropské unie, která si klade za cíl do roku 2025 dosáhnout značného pokroku na cestě směrem k Evropě založené na rovnosti. Debatovat budeme o prioritách v této oblasti, nástrojích, které pomohou koncept uvést v život, i o možných nástrahách, které zpomalují proces změny v oblasti rovných příležitostí.

V diskusi vystoupí Karolina Křížová a Zuzana Rathouská (Konsent, z. s.), Lucie Ottinger (Bez Trestu), Eva Lukešová (NORA, o. p. s.) a Jan Stejskal (děkan FF UP). Moderuje Markéta Šupplerová (RUP).

Debata o (sexuálním) predátorství v akademickém prostředí

  • Kdy: 4. května 2022, 13:15–15:15
  • Kde: Umělecké centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3, 3. patro, filmový sál

Debata přiblíží podoby sexualizovaného násilí a predátorského chování v obecném smyslu a jejich specifika v univerzitním a akademickém prostředí. Hovořit budeme o tom, jak takové chování rozpoznat, jaké má mechanismy a jak (se) mu účinně bránit, a to jak z pozice postižené či postiženého, tak svědků.

V debatě vystoupí Karolina Křížová a Zuzana Rathouská (Konsent, z. s.), Anna Schubertová a Tomáš Blatný (studentská iniciativa Nahlas), Eva Klimentová (proděkanka pro studijní záležitosti FF UP) a Michaela Antonín Malaníková (zástupkyně ombudsmana FF UP). Moderuje Eliška Kubartová (KDFS FF UP).
 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)