Pozvánka na dvojici debat o rovném přístupu nejen v akademickém prostředí

Tuesday 26 April 2022, 8:07

Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, katedra divadelních a filmových studií FF UP a Eurocentrum / Europe Direct Olomouc zvou na tematicky úzce provázanou dvojici debat o rovném přístupu nejen v akademickém prostředí. Zaměří se především na vznikající koncept Férové univerzity a na predátorské (nejen sexuální) chování, a to zvláště na jeho podoby v univerzitním prostředí.

Férová univerzita

  • Kdy: 3. května 2022, 15:30–17:00
  • Kde: Umělecké centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3, 3. patro, filmový sál

Diskusní panel určený pro akademickou, neakademickou i studentskou veřejnost. Hlavním tématem diskuse bude vznikající koncept Férové univerzity s ohledem na jeho základní pilíře – vytvoření bezpečného prostředí univerzity, usazení pojmů rovnosti a diverzity jako přirozené součásti kultury univerzity a v neposlední řadě zakotvení významu genderově citlivé výuky i výzkumu. Vznik rovné a férové univerzity také zapadá do strategie Evropské unie, která si klade za cíl do roku 2025 dosáhnout značného pokroku na cestě směrem k Evropě založené na rovnosti. Debatovat budeme o prioritách v této oblasti, nástrojích, které pomohou koncept uvést v život, i o možných nástrahách, které zpomalují proces změny v oblasti rovných příležitostí.

V diskusi vystoupí Karolina Křížová a Zuzana Rathouská (Konsent, z. s.), Lucie Ottinger (Bez Trestu), Eva Lukešová (NORA, o. p. s.) a Jan Stejskal (děkan FF UP). Moderuje Markéta Šupplerová (RUP).

Debata o (sexuálním) predátorství v akademickém prostředí

  • Kdy: 4. května 2022, 13:15–15:15
  • Kde: Umělecké centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3, 3. patro, filmový sál

Debata přiblíží podoby sexualizovaného násilí a predátorského chování v obecném smyslu a jejich specifika v univerzitním a akademickém prostředí. Hovořit budeme o tom, jak takové chování rozpoznat, jaké má mechanismy a jak (se) mu účinně bránit, a to jak z pozice postižené či postiženého, tak svědků.

V debatě vystoupí Karolina Křížová a Zuzana Rathouská (Konsent, z. s.), Anna Schubertová a Tomáš Blatný (studentská iniciativa Nahlas), Eva Klimentová (proděkanka pro studijní záležitosti FF UP) a Michaela Antonín Malaníková (zástupkyně ombudsmana FF UP). Moderuje Eliška Kubartová (KDFS FF UP).
 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)