Komuniké vedení UP k situaci na PřF a RCPTM

Středa 4. září 2019, 10:53

Již několik měsíců jsme na UP svědky neutuchajících sporů v rámci přírodovědecké fakulty a výzkumných center. Tuto situaci vyhodnocujeme jako kritickou, zejména s ohledem na plnění vybraných projektů OP VVV. Po proběhlé diskuzi se vedení UP (rektor UP a děkani sedmi fakult) domnívá, že k uklidnění situace a odblokování komunikačních bariér může přispět personální změna v čele PřF a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Za tím účelem je vhodné, aby děkan PřF UP a ředitel RCPTM zvážili setrvání ve svých funkcích, neboť se doposud nepodařilo najít v celé situaci smírné řešení tak, aby jméno UP nebylo stále více poškozováno. Od nastíněného kroku očekáváme nastolení konstruktivní debaty k problematickým záležitostem. Dnes rektor UP oběma funkcionářům zaslal oficiální výzvu a reakci očekává do pondělí 9. září 2019.

Zpět