Komuniké vedení UP k situaci na PřF a RCPTM

Wednesday 4 September 2019, 10:53

Již několik měsíců jsme na UP svědky neutuchajících sporů v rámci přírodovědecké fakulty a výzkumných center. Tuto situaci vyhodnocujeme jako kritickou, zejména s ohledem na plnění vybraných projektů OP VVV. Po proběhlé diskuzi se vedení UP (rektor UP a děkani sedmi fakult) domnívá, že k uklidnění situace a odblokování komunikačních bariér může přispět personální změna v čele PřF a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Za tím účelem je vhodné, aby děkan PřF UP a ředitel RCPTM zvážili setrvání ve svých funkcích, neboť se doposud nepodařilo najít v celé situaci smírné řešení tak, aby jméno UP nebylo stále více poškozováno. Od nastíněného kroku očekáváme nastolení konstruktivní debaty k problematickým záležitostem. Dnes rektor UP oběma funkcionářům zaslal oficiální výzvu a reakci očekává do pondělí 9. září 2019.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)