Mgr. Volodymyr Pauk, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634482, 585634447

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt G1 (RCPTM)

2.27

odborný asistent

Vývoj analytických metod na bázi ultra-účinné kapalinové chromatografie (UHPLC) a ultra-účinné superkritické fluidní chromatografie (UHPSFC) s hmotnostně spektrometrickou detekcí (MS). Vývoj přímých hmotnostně spektrometrických metod s použitím laserové desorpce-ionizace (LDI, MALDI) a sondy pro analýzu pevných vzorků (ASAP). Validace a využití MS metod v oblasti forenzní vědy, chemického průmyslu, kontroly potravin a analýzy uměleckých/historických objektů.

ČLÁNEK
Pauk V., Lemr K. Forensic applications of supercritical fluid chromatography - mass spectrometry. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES. 2018.
Borovcová L., Hermannová M., Pauk V., Šimek M., Havlíček V., Lemr K. Simple area determination of strongly overlapping ion mobility peaks. Analytica Chimica Acta. 2017.
Pauk V., Žihlová V., Borovcová L., Havlíček V., Schug K., Lemr K. Fast separation of selected cathinones and phenylethylamines by supercritical fluid chromatography. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2015.
Pauk V., Havlíček V., Papoušková B., Sulovský P., Lemr K. Simultaneous identification of historical pigments Prussian blue and indigo in paintings by electrospray mass spectrometry. Journal of Mass Spectrometry. 2013.
ABSTRAKT
Pauk V., Michalčáková J., Lemr K. Revealing the Origin of Indigo by Mass Spectrometry. 37th Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2019.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.