RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634450

Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.050

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Kučera L., Peška J., Fojtík P., Barták P., Kučerová P., Bednář P. First direct evidence of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Central Europe. Archaeological and Anthropological Sciences. 2019. (ČLÁNEK)
Kurka O., Kučera L., Pelantová H., Kuzma M., Havlíček V., Bednář P. Semisynthesis and spectral characterization of 5-methylpyranopelargonidin and 4-methylfuropelargonidin and their separation and detection in strawberry fruit wine. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2017. (ČLÁNEK)
Kučera L., Papoušek R., Kurka O., Barták P., Bednář P. Study of composition of espresso coffee prepared from various roast degrees of Coffea arabica L. coffee beans. Food Chemistry. 2016. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Kučera L., Balcar L. Nález drobných mincí grošového období na okraji obce Jevany. Folia numismatica : supplementum ad Acta Musei Moraviae. 2020.
Ondrkál F., Peška J., Jagošová K., Sokolovská D., Kučera L. The Cult-Wagon of Liptovský Hrádok: First evidence of using the Urnfield cult-wagons as fat-powered lamps. Journal of Archaeological Science-Reports. 2020.
Kučera L., Peška J., Fojtík P., Barták P., Sokolovská D., Pavelka J., Komárková V., Beneš J., Polcerová L., Karlík M., Bednář P. Determination of Milk Products in Ceramic Vessels of Corded Ware Culture from a Late Eneolithic Burial. MOLECULES. 2018.
Kučera L., Richtera L., Zmrzlý M., Jarošová M., Kučerová P., Bednář P. Determination of the Fineness of Medieval Coins-Evaluation of Methods in a Case Study of a Medieval Pfennig. ARCHAEOMETRY. 2018.
Tomková H., Sokolová R., Opletal T., Kučerová P., Kučera L., Součková J., Skopalová J., Barták P. Electrochemical sensor based on phospholipid modified glassy carbon electrode - determination of paraquat. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. 2018.
Nejman L., Kučera L., Škrdla P., Lisá L., Hladilová Š., Králík M., Wood R., Nývltová Fišáková M., Wright D., Sullivan ME., Hughes P. 2016 excavation of basal layers at Pod Hradem Cave and the finding of shell and amber. Přehled výzkumů. 2018.
Kučera L., Richtera L., Zmrzlý M., Jarošová M., Kučerová P., Bednář P. Problematika stanovení ryzosti středověkých mincí a porovnání běžně používaných technik. Folia numismatica : supplementum ad Acta Musei Moraviae. 2017.
Janusová L., Kučera L., Smékalová V., Zikmund T., Kaiser J. Průzkum škapulířového amuletu a jeho analogií ze sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2017.
Kučera L., Fanali S., Aturki Z., Pospíšil T., Bednář P. Comparison of nano and conventional liquid chromatographic methods for the separation of ( )-catechin-ethyl-malvidin-3-glucoside diastereoisomers. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2016.
Kučerová P., Skopalová J., Kučera L., Táborský J., Švecová H., Lemr K., Cankař P., Barták P. Electrochemical oxidation of 5-hydroxymethyl tolterodine and identification of its oxidation products using liquid chromatography and mass spectrometry. Electrochimica Acta. 2016.
Kučera L., Cycoňová L. Hromadný nález 63 pražských grošů se dvěma neobvyklými kusy. Folia numismatica : supplementum ad Acta Musei Moraviae. 2013.
Škríba A., Staňková Š., Váňa J., Barták P., Bednář P., Fryčák P., Kučera L., Kurka O., Lemr K., Macíková P., Marková E., Nováková P., Papoušková B., Skopalová J., Švecová H., Roithová J. Protonation sites and fragmentations of para-aminophenol. International Journal of Mass Spectrometry. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Holubová Z., Přichystal M., Dobisíková M., Kučera L. Halštatské pohřebiště v Brně-Horních Heršpicích. Jantarová stezka v proměnách času. 2020.
Kučera L., Bednář P. Chemická analýza vzorků jantaru. Mikulovice - Pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce. 2020.
POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE
Behenský P., Douša M., Kanta T., Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Lemr K. Ověřená technologie výroby nového dermatologika - výrobní postup pro „Phyteneo Kolodium forte“. 2014.
ABSTRAKT
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Opletal T., Kurka O., Lemr K., Sokolovská D., Jagošová K., Barták P. Advanced chemical analysis in archaeological and cultural heritage research – selected aspects and perspectives. Euroanalysis 2019 - Abstracts & Proceedings. 2019.
Bednář P., Kučera L., Cechová M., Kurka O., Barták P., Peška J., Lemr K. Atmospheric solids analysis probe and laser desorption/ionization mass spectrometry in archaeology. 37th Informal Meeting on Mass Spectrometry. 2019.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Bednář P., Barták P., Lemr K. Laboratorní zařízení pro úpravu vzorků. 2015.
OSTATNÍ
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Douša M., Purmenská Z., Behenský P., Lemr K. Analytické metody pro vývoj a hodnocení lékové formy fytofarmaka. 2015.
Borovcová L., Kučera L., Papoušková B., Purmenská Z., Behenský P., Barták P., Bednář P., Lemr K. Stabilitní studie nové lékové formy. 2015.
Kučera L., Borovcová L., Papoušková B., Barták P., Bednář P., Behenský P., Lemr K. Analytická metodika pro zpracování a předúpravu vzorků - pracovní postup pro zpracování extraktů rostlinného materiálu. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.